Share via


De facturering beheren

Van toepassing op: Partnercentrum | Partnercentrum beheerd door 21Vianet | Partnercentrum voor Microsoft Cloud for US Government

In deze sectie worden de manieren beschreven waarop Cloud Solution Provider-partners partnercentrum kunnen gebruiken om hun facturen programmatisch weer te geven en te beheren, en de voortgang van hun klanten te bekijken op basis van een Azure-bestedingsbudget.

Factureringscyclus:

Azure-tarieven en -gebruik:

Facturen:

Azure-bestedingsbudget:

Zie Scenario's voor meer informatie.