SelfServePolicy-resource

Een partner stelt zelf beleid voor een klant in.

SelfServePolicy

Beschrijft een winkelwagen.

Eigenschap Type Beschrijving
id tekenreeks Een selfservice-beleids-id die wordt opgegeven bij het maken van het selfservicebeleid.
SelfServeEntity SelfServeEntity De selfservice-entiteit die toegang krijgt.
Grantor Grantor De schenker die toegang verleent.
Machtigingen Matrix van machtigingen Een matrix met machtigingsresources .

SelfServeEntity

Vertegenwoordigt de entiteit die machtigingen krijgt.

Eigenschap Type Beschrijving
SelfServeEntityType tekenreeks De entiteit die toegang krijgt, geaccepteerde waarden: Klant.
TenantID tekenreeks De tenant-id van de entiteit die toegang krijgt.

Grantor

Vertegenwoordigt de verlenende gebruiker die de machtigingen verleent.

Eigenschap Type Beschrijving
GrantorType tekenreeks De verlenende partij die toegang verleent, geaccepteerde waarden: BillToPartner.
TenantID tekenreeks De tenant-id van de entiteit die toegang verleent.

Machtiging

Vertegenwoordigt een machtiging in het selfservicebeleid.

Eigenschap Type Beschrijving
Resource tekenreeks De resourcetoegang wordt verleend aan: AzureReservedInstances of AzureSavingsPlan.
Actie tekenreeks De actietoegang wordt verleend voor: Aankoop