Een organisatieprofiel bijwerken

Van toepassing op: Partnercentrum-| Partnercentrum beheerd door 21Vianet | Partnercentrum voor Microsoft Cloud for US Government

Updates het factureringsprofiel van een partner.

Vereisten

 • Referenties zoals beschreven in Partnercentrum-verificatie. Dit scenario ondersteunt alleen verificatie met App+User-referenties.

C#

Als u uw organisatieprofiel wilt bijwerken, haalt u het profiel op en voert u de benodigde wijzigingen aan. Gebruik vervolgens de verzameling IAggregatePartner.Profiles en roep de eigenschap OrganizationProfile aan. Roep ten slotte de methode Update() aan.

// IAggregatePartner partnerOperations;

OrganizationProfile organizationProfile = partnerOperations.Profiles.OrganizationProfile.Get();

// Generating a random phone number to update in the organization profile
organizationProfile.DefaultAddress.PhoneNumber = ((long)(new Random().NextDouble() * 9000000000) + 1000000000).ToString(CultureInfo.InvariantCulture);

OrganizationProfile updatedOrganizationProfile = partnerOperations.Profiles.OrganizationProfile.Update(organizationProfile);

Voorbeeld: Console-test-app. Project: PartnerCenterSDK.FeaturesSamples Klasse: UpdateOrganizationProfile.cs

REST-aanvraag

Aanvraagsyntaxis

Methode Aanvraag-URI
PUT {baseURL}/v1/profiles/organization HTTP/1.1

Aanvraagheaders

Zie Rest-headers van partnercentrum voor meer informatie.

Aanvraagbody

Geen.

Voorbeeld van aanvraag

PUT https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/profiles/organization HTTP/1.1
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json
MS-RequestId: fe76387b-9658-47d7-939d-0c70032ef589
MS-CorrelationId: cb9f3209-d020-4bf9-871c-e1f1c75348f8
Content-Length: 624
Expect: 100-continue

{
  "id":<id>,
  "companyName":"TEST_TEST_BugBash1",
  "defaultAddress":{
    "country":"US",
    "city":"Redmond",
    "state":"WA",
    "addressLine1":"Two Microsoft Way",
    "addressLine2":"",
    "postalCode":"98052",
    "firstName":"Test",
    "lastName":"Account",
    "phoneNumber":""
  },
  "tenantId":<tenantID>,
  "domain":"testtestbugbash1.onmicrosoft.com",
  "email":"test-partner@microsoft.com",
  "language":"es",
  "culture":"es-US",
  "links":{
    "self":{
      "uri":"/profiles/organization",
      "method":"GET",
      "headers":[]
    }
  },
  "attributes":{
    "etag":<etag>,
    "objectType":"OrganizationProfile"
  }
}

REST-antwoord

Als dit lukt, retourneert deze methode een OrganizationProfile-object in de hoofdtekst van het antwoord.

Geslaagde en foutcodes voor antwoorden

Elk antwoord wordt geleverd met een HTTP-statuscode die aangeeft dat het is gelukt of mislukt en aanvullende informatie over foutopsporing. Gebruik een hulpprogramma voor netwerktracering om deze code, het fouttype en aanvullende parameters te lezen. Zie Foutcodes voor de volledige lijst.

Voorbeeld van antwoord

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 648
Content-Type: application/json; charset=utf-8
MS-CorrelationId: cb9f3209-d020-4bf9-871c-e1f1c75348f8
MS-RequestId: fe76387b-9658-47d7-939d-0c70032ef589
Date: Mon, 21 Mar 2016 05:48:41 GMT

{
  "id":<id>,
  "companyName":"TEST_TEST_BugBash1",
  "defaultAddress":{
    "country":"US",
    "city":"Redmond",
    "state":"WA",
    "addressLine1":"Two Microsoft Way",
    "addressLine2":"",
    "postalCode":"98052",
    "firstName":"Test",
    "lastName":"Account",
    "phoneNumber":""
  },
  "tenantId":<tenantID>,
  "domain":"testtestbugbash1.onmicrosoft.com",
  "email":"test-partner@microsoft.com",
  "language":"es",
  "culture":"es-US",
  "profileType":"OrganizationProfile",
  "links":{
    "self":{
      "uri":"/profiles/organization",
      "method":"GET",
      "headers":[]
    }
  },
  "attributes":{
    "etag":<etag>,
    "objectType":"OrganizationProfile"
  }
}