Uw werkruimten, rollen en beheerders zoeken

Juiste rollen: alle partnercentrumgebruikers

In partnercentrum:

 • Werkruimten zijn groeperingen van taken en informatie.
 • Rollen bepalen de werkruimten waartoe u toegang hebt.
 • Beheerders wijzen uw rollen toe.

Uw werkruimten zoeken

Gebruik Mijn toegang om de werkruimten van uw organisatie te vinden en tot welke werkruimten u toegang hebt.

Ga als volgt te werk om de werkruimten van uw organisatie, de werkruimten waartoe u toegang hebt en om toegang tot een werkruimte aan te vragen:

 1. Meld u aan bij partnercentrum en selecteer Mijn toegang om een lijst met de werkruimten van uw organisatie weer te geven.

  Schermopname van de kaart Mijn toegang op de startpagina van het Partnercentrum.

 2. Bekijk in de lijst die wordt weergegeven de werkruimten en tot welke werkruimten toegang is verleend.

  Als een werkruimte die u probeert te openen niet wordt weergegeven, betekent dit dat uw organisatie niet is ingeschreven bij het bijbehorende programma. U kunt programma's die worden aangeboden door het Partnercentrum verkennen in Accountinstellingen | Programma's.

 3. Als u een werkruimte selecteert in de lijst, wordt de beheerder weergegeven die contact moet opnemen om toegang tot een werkruimte en andere nuttige informatie aan te vragen.

  Schermopname van de pagina Mijn toegang, met werkruimten, toegangsniveaus en vervolgkeuzelijsten voor aanvullende informatie, zoals beheerders waarmee u contact kunt opnemen voor toegang.

Uw rollen zoeken

Gebruikersrollen geven machtigingen op en de werkruimten die u kunt openen in partnercentrum.

Ga als volgt te werk om de rollen te vinden die aan u zijn toegewezen:

 1. Meld u aan bij partnercentrum en selecteer het pictogram Instellingen (tandwiel).
 2. Selecteer Accountinstellingen en vervolgens Overzicht.
 3. Selecteer in Machtigingen voor partnercentrumde optie Klik hier om<de machtigingen voor uw aanmeldingsnaam> weer te geven om uw toegewezen rollen weer te geven.

Uw beheerders zoeken

U vindt een lijst met beheerders in Accountinstellingen die rollen kunnen toewijzen en wijzigen.

Een lijst met beheerders en hun contactgegevens zoeken:

 1. Meld u aan bij partnercentrum en selecteer het pictogram Instellingen (tandwiel).
 2. Selecteer Accountinstellingen en vervolgens Gebruikersbeheer.
 3. Selecteer Filter en selecteer vervolgens een van de beheerderstypen in de lijst.

Volgende stappen