Door de klant geleide beëindiging van een GDAP-relatie

Juiste rollen: Beheer agent

Uw klant kan besluiten om uw gedetailleerde gedelegeerde beheerdersbevoegdheden (GDAP) uit hun tenant te verwijderen. Klanten beheren rechten en machtigingen voor hun Microsoft 365-accounts op de pagina Partnerrelaties in het Microsoft 365-beheer Center. Op deze pagina kunnen klanten het volgende doen:

  • zien met welke partners ze een relatie hebben en welke partners GDAP hebben
  • de GDAP van een partner verwijderen uit de tenant

Een gedetailleerde beheerdersrelatie met een partner beëindigen

  1. Op de pagina Partnerrelaties moet de klant de gewenste partner selecteren.

  2. De klant moet vervolgens Rollen verwijderen selecteren.

    De pagina Relaties beëindigen door de klant.

  3. In het bevestigingsvenster moet de klant Ja selecteren.

    Bevestigingspagina voor het beëindigen van relaties door de klant.

U ontvangt per e-mail een bevestigingsmelding zodra uw klant uw GDAP heeft beëindigd.

Bevestiging van klantbeëindiging verzonden naar partner.

Uw klant ontvangt ook een bevestiging.

Bevestiging van klantbeëindiging verzonden naar de klant.

Na beëindiging hebben gebruikers die lid waren van de beveiligingsgroep die is toegewezen aan deze relatie, geen toegang meer tot het beheren van services.

Volgende stappen