Overzicht van een SaaS-plan testen

Dit artikel bevat richtlijnen voor het testen van een SaaS-plan (Software as a Service).

U wordt aangeraden een SaaS-testabonnement te maken in een afzonderlijke aanbieding voor test en ontwikkeling (DEV). Zie Een SaaS-aanbieding voor test en ontwikkeling (DEV) plannen voor meer informatie. Als u ervoor kiest om in plaats daarvan een testplan te maken in een productieaanbieding, moet u ervoor zorgen dat u het testplan als een privéabonnement maakt en een preview-doelgroep opgeeft.

Belangrijk

Publiceer nooit een testplan live.

Algemene stroom

Maak uw testplan, bij voorkeur in een test- en DEV-aanbieding.

Zodra u het plan hebt dat u wilt testen, gaat u als volgt te werk:

Volgende stappen