Delen via


Locatiespecifieke belastinggegevens voor partners in het CSP-programma

Juiste rollen: globale beheerder

Het CSP-programma (Cloud Solution Provider) is een verkoopkanaal dat is gericht op de wederverkoop van producten van partners. Als gevolg hiervan is Microsoft niet altijd vereist om btw in rekening te brengen op partnerfacturen. De regels voor belastingen en belastingvrijstellingen variëren per land of regio.

In dit artikel vindt u informatie over locatiespecifieke belastingvrijstelling en leert u hoe u digitale handtekeningen kunt bekijken.

Details van land- en regiobelasting

Belastinggerelateerde informatie voor Canada en de Verenigde Staten is beschikbaar. Ga naar Andere regio's voor informatie over andere landen/regio's.

Canada

De meeste wederverkopers zijn niet vrijgesteld van goederen- en dienstenbelasting (GST)/geharmoniseerde btw (HST)/Quebec sales tax (QST). Neem contact op met uw belastingadviseur om te bepalen of u in aanmerking komt voor vrijstelling en welke documentatie u aan Microsoft moet verstrekken. De belasting wordt weergegeven in twee afzonderlijke regels voor Canada: GST/HST en PST/QST.

Voor een BC provinciale btw-vrijstelling (PST) dient u een belastingvrijstelling in zoals beschreven. Geef uw BC PST#, of een voltooid en ondertekend certificaat van uitzonderings general op.

Verenigde Staten

Resellers in de Verenigde Staten die btw-vrijstelling willen claimen, moeten binnen 30 dagen na het accepteren van de Microsoft Reseller-overeenkomst bewijsvrijstelling bieden. Elke staat heeft verschillende vrijstellingscertificaten voor wederverkoop. Werk samen met uw belastingadviseur om te bepalen wat relevant is voor uw juridische adres en geregistreerde staten.

In de Verenigde Staten, waaronder Puerto Rico, moeten verkoop- en gebruiksbelasting afzonderlijk worden vermeld. Vanaf augustus 2021 wordt de belasting afzonderlijk vermeld op de Microsoft-factuur, tenzij anders vermeld. Bovendien wordt de Belasting van Puerto Rico afzonderlijk vermeld op het gemenebest en gemeentelijke niveau als Gemenebestbelasting en gemeentelijke belasting. Dit kan bestaan uit wederverkoopvrijstellingscertificaten die in meerdere staten werken, zoals het certificaat verkoop stroomlijnen en belastingovereenkomst gebruiken van vrijstelling of het MTC Uniform Sales & Use Tax Exemption Certificate.

Rusland

Vanaf 1 oktober geeft de Russische verordening aan dat alle facturering aan Russische bedrijven van een buitenlandse onderneming in rekening moet worden gebracht met 0% BTW. We werken aan een oplossing om de btw-positie op uw stoel- en gebruiksfacturen te corrigeren. Hoewel we deze wijziging willen implementeren, kunt u uw facturen volledig betalen en worden correcties toegepast op uw volgende toekomstige factuur in de vorm van belastingtegoed.

U ontvangt later meer informatie over het vervolg. Bij facturen van Azure Plan en New Commerce op basis van seats ('G') wordt eenmalig het bijgewerkte btw-percentage weergegeven in uw factuur van 6 november voor de periode van oktober, zonder dat er belastingtegoeden nodig zijn.

Andere regio's

Als u zich in een ander land of een andere regio bevindt die belastingen in rekening brengt, vraagt u ondersteuning aan via het Partnercentrum voor uw vragen.

Digitaal ondertekende facturen weergeven in India

Partners in India kunnen digitaal ondertekende facturen bekijken. U hebt Adobe Acrobat Reader Document Cloud (DC) nodig om een handtekening weer te geven.

Als u de bestelling in partnercentrum hebt gemaakt, ontvangt u per e-mail een digitale kopie van een factuur.

 1. Selecteer de factuur die wordt geopend vanuit Adobe Acrobat Reader DC. Boven aan de factuur ziet u het bericht 'Ondertekend en alle handtekeningen zijn geldig'.

 2. Selecteer de handtekening om een certificaat met de geldigheid van de handtekening weer te geven.

 3. Selecteer Handtekeningeigenschappen om meer details over de geldigheid van handtekeningen weer te geven.

 4. Selecteer Het certificaat van de ondertekenaar weergeven om ervoor te zorgen dat de certificeringspaden juist zijn en of het certificaat wordt vertrouwd.

Er wordt een digitale kopie verzonden naar de persoon die de bestelling heeft gemaakt in partnercentrum. U kunt geen digitaal ondertekende facturen krijgen voor facturen die vóór 17 juli 2020 zijn uitgegeven. Bovendien zijn handmatig ondertekende facturen niet beschikbaar.

Wat is het LRD-model (Modern Limited Risk Distributor) ?

Een LRD (Limited Risk Distributor) is een dochteronderneming die Microsoft heeft opgericht als distributeur voor koopverkoop die direct of indirect verkoopt. Dit model is van invloed op partners die rechtstreeks bij Microsoft kopen via de Microsoft Partner-overeenkomst (MPA) en laten de Microsoft-toezegging voor ons bedrijf in de volgende landen/regio's verder zien:

 • Australië, Nieuw-Zeeland en Canada.
 • Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland.
 • Spanje, Brazilië, India.

Onder het LRD-model:

 • De verkoopentiteit is de lokale LRD-dochteronderneming (verkoop- en distributierechten zijn uitgebreid tot de LRD's).
 • De betalingswijzen worden niet gewijzigd voor CSP-partners.
 • De LRD kan alleen verkopen aan klanten en partners in het land/de regio LRD en overeengekomen gebieden zoals gedefinieerd door belasting.
 • Voor de LRD-verkoop is de licentiegever MS Corp of MIOL.
  • Voor Amerika is de licentiegever MS Corp (1010).
  • Voor EMEA en APAC is de licentiegever MIOL (1062).

Voor partners die geen deel uitmaken van het LRD-model en voor verouderde/reguliere facturen, is de factureringsentiteit:

 • Voor EMEA is de factureringsentiteit Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL).
 • Voor Amerika is de factureringsentiteit Microsoft Corporation.
 • Voor APAC is de factureringsentiteit Microsoft Regional Sales Pte LTD.
 • Voor Japan is de factureringsentiteit Microsoft Japan Co., LTD.
 • Voor Korea is de factureringsentiteit Microsoft Korea Inc.

Notitie

We hebben richtlijnen ontvangen die als gevolg van afronding van decimalen kunnen sommige LRD-facturen worden weergegeven onder of te veel belasting in vergelijking met het bedrag dat moet zijn berekend op basis van de lokale belastingregelgeving. Hoewel we dit probleem willen oplossen, hoeft u alleen het btw-bedrag te betalen dat is berekend op het subtotaalniveau van de factuur. Microsoft meldt hetzelfde bedrag in de btw-aangifte en schrijft het verschil af voor eventuele te veel betaalde belasting. In geval van controles draagt Microsoft het risico voor te weinig betaalde btw. Helaas is het vanwege een systeembeperking op dit moment onmogelijk voor Microsoft om een gewijzigde factuur opnieuw te sturen.

Extra bronnen vindt u in de Operations Readiness Gallery (Engelstalig), waarvoor verificatie is vereist. Er is tevens een document met veelgestelde vragen beschikbaar: Bijwerken naar een nieuw factureringsmodel van het Commerce Cloud Solution Provider-programma: veelgestelde vragen.

Ondersteuning

Voor vragen over belastingvrijstellingen, restituties of andere vragen over belastinggerelateerde vragen, vraagt u ondersteuning aan via het Partnercentrum. Twee weken toestaan dat Microsoft contact met u op neemt en het probleem oplost.

Volgende stappen