De Twitter-provider configureren voor portals

Notitie

Met ingang van 12 oktober 2022 wordt Power Apps-portals hernoemd tot Power Pages. Meer informatie: Microsoft Power Pages is nu algemeen beschikbaar (blog)
We zullen binnenkort de documentatie voor Power Apps-portals migreren en samenvoegen met Power Pages-documentatie.

Zoals uitgelegd in het artikel Een OAuth 2.0-provider configureren voor portals, is Twitter een van de identiteitsproviders die het OAuth 2.0-protocol gebruiken. Als u wilt beginnen met het configureren van Twitter als identiteitsprovider, selecteert u Configureren op de pagina met providerinstellingen.

Belangrijk

Twitter-verificatie voor portals is tijdelijk niet beschikbaar vanwege compatibiliteitsproblemen.

De Twitter-app configureren.

Stap 1. Een Twitter-app maken

Als u Twitter als id-provider wilt gebruiken, moet u een app maken in Twitter met een omleidings-URL.

Notitie

De Antwoord-URL wordt gebruikt door de Twitter-app om gebruikers door te leiden naar de portal nadat de verificatie is geslaagd. Als uw portal een aangepaste domeinnaam gebruikt, hebt u mogelijk een andere URL dan hier is opgegeven.

Een app maken in Twitter

 1. Open Twitter Application Management.

 2. Selecteer Nieuwe app maken.

  • Voer de app-details in, zoals de Naam en een Beschrijving.
  • Voer de website-URL in, zoals https://contoso.powerappsportals.com.
  • Voer de callback-URL in, zoals https://portal.contoso.com/signin-twitter.
 3. Selecteer Uw Twitter-toepassing maken.

Stap 2. Site-instellingen configureren

Nadat u de app hebt gemaakt in Twitter, configureert u de site-instellingen voor de provider:

 • Client-id: een unieke app-id die is gegenereerd door Twitter voor uw app.
 • Clientgeheim: het clientgeheim dat Twitter voor uw app heeft gegenereerd.

(Optioneel) Stap 3: Aanvullende instellingen

Instructies voor het configureren van Aanvullende instellingen voor de Twitter-provider vindt u in Aanvullende instellingen configureren voor OAuth 2.0-providers.

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).