Delen via


Stromen gebruiken in Microsoft Teams

Power Automate-stromen kunnen in drie scenario's met Teams worden gebruikt.

Scenario Omschrijving
Activeer stromen vanuit Teams-berichten. In dit scenario kunt u stromen maken die worden geactiveerd wanneer iemand een Teams-bericht selecteert. De stroom kan dan worden uitgevoerd als elke andere stroom die u maakt.
Gebruik stromen met adaptieve kaarten. Hier kunnen adaptieve kaarten worden gebruikt als trigger voor stromen. De volledige set uitgebreide adaptieve kaarten is voor u beschikbaar.
Maak stromen vanuit de Power Apps-app in Teams. Gebruik de Power Apps-app in Teams om stromen te maken die gebruikmaken van Dataverse for Teams. Dataverse for Teams is een ingebouwd, low-code dataplatform voor Teams waarmee gebruikers aangepaste apps, bots en werkstromen binnen Teams kunnen bouwen met behulp van Power Apps en Power Automate.

Opmerking

GCC-omgevingen (Government Community Cloud) bieden geen ondersteuning voor het gebruik van Power Automate-acties om als bot te posten.

Licenties

Er zijn geen aanvullende licentievereisten wanneer u gebruikmaakt van Power Automate met Microsoft Teams.

Zie licenties en beperkingen in de beheerdershandleiding van Microsoft Power Platform voor gedetailleerde licentiegegevens over Dataverse for Teams.

Power Apps en Teams
Overzicht van Microsoft Copilot Studio