Rondleiding door het deelvenster Filters van het rapport

VAN TOEPASSING OP: Power BI-service voor zakelijke gebruikers Power BI-service voor ontwikkelaars van ontwerpers & Power BI Desktop Vereist een Pro- of Premium-licentie

In dit artikel wordt het rapportvenster Filters in Power BI-service besproken. Gebruik de filters om nieuwe inzichten in uw gegevens te ontdekken.

Er zijn veel verschillende manieren om gegevens te filteren in Power BI. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het deelvenster Filters gebruikt. U kunt ook filteren door gegevenspunten in een rapportvisual te selecteren om de andere visuals op de pagina te filteren. Dit wordt kruislingse filtering en kruislingse markering genoemd. Zie Hoe visuals elkaar kruislings filteren in een Power BI-rapport voor meer informatie over kruislings filteren en kruislings markeren.

Schermopname van een rapport in de browser, met een pijl die wijst naar de optie Filters.

Het deelvenster Filters van het rapport gebruiken

Als een collega een rapport met u deelt, bekijk dan het deelvenster Filters. Het wordt soms samengevouwen aan de rechterzijde van het rapport. Selecteer het om het uit te breiden.

Schermopname van het rapport met een uitgevouwen deelvenster Filters.

Het deelvenster Filters bevat filters die de rapportontwerper aan het rapport heeft toegevoegd. Zakelijke gebruikers als uzelf kunnen de bestaande filters gebruiken en wijzigingen opslaan, maar geen nieuwe filters aan het rapport toevoegen. In de bovenstaande schermopname heeft de ontwerper bijvoorbeeld drie filters op paginaniveau toegevoegd: Segment is Alle, Jaar is 2014 en Regio is Centraal. U kunt deze filters gebruiken en wijzigen, maar u kunt geen vierde filter op paginaniveau toevoegen.

Sommige filters zijn gearceerd, en andere niet. Als een filter is gearceerd, betekent dit dat er een filter is toegepast en dat sommige gegevens worden uitgesloten. De filterkaart Regio is bijvoorbeeld gearceerd. Wanneer u de kaart uitvouwt, ziet u dat alleen Centraal is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst. Omdat Regio zich onder de koptekst Filters op deze pagina bevindt, worden in alle visuals op deze pagina de regio’s West en Oost uitgesloten.

Schermopname van de filter Regio uitgevouwen, en met de optie Centraal weergegeven met een vinkje.

Rapporten in de Power BI-service houden alle wijzigingen bij die u in het deelvenster Filters maakt. De service past deze wijzigingen toe op de mobiele versie van het rapport.

Als u het deelvenster Filters wilt herstellen naar de standaardinstellingen van de ontwerper, selecteert u het pictogram Opnieuw instellen in de bovenste menubalk.

Schermopname van het pictogram Standaardinstelling herstellen.

Notitie

Als u de optie Standaardinstellingen opnieuw instellen niet ziet, is deze mogelijk uitgeschakeld door de rapportontwerper. De ontwerper kan tevens specifieke filters vergrendelen, zodat u deze niet kunt wijzigen.

Alle filters weergeven voor een rapportpagina

Het deelvenster Filters toont alle filters die door de ontwerper aan het rapport zijn toegevoegd. In het deelvenster Filters kunt u ook informatie over de filters weergeven en deze gebruiken. Sla wijzigingen die u maakt op of gebruik Standaardinstelling herstellen om de originele filterinstellingen te herstellen.

Als er wijzigingen zijn die u wilt opslaan, kunt u ook een persoonlijke bladwijzer maken. Raadpleeg Wat zijn bladwijzers? voor meer informatie.

Het venster Filters toont en beheert verschillende typen rapportfilters: rapport, rapportpagina en visual.

In dit voorbeeld hebben we een visual met drie filters geselecteerd: Fabrikant, Maand en Totaal aantal eenheden. De rapportagepagina heeft ook filters; deze staan onder de kop Filters op deze pagina. En het hele rapport heeft een filter voor Datum, weergegeven onder Filters op alle pagina's.

Schermopname van een rapport met een visualisatie en markering van de bijbehorende filters.

Naast sommige filters staat (Alle). (Alle) betekent dat alle waarden in het filter worden opgenomen. In de bovenstaande schermopname informeert Segment (Alle) dat deze rapportpagina gegevens bevat over alle productsegmenten.

Iedereen met machtigingen om dit rapport weer te geven, kan met deze filters werken.

Alleen filters weergeven die zijn toegepast op een visual

Als u de filters die van invloed zijn op een specifieke visual beter wilt bekijken, beweegt u de muisaanwijzer over de visual om het filterpictogram weer te geven Schermopname van het filterpictogram. Selecteer dat filterpictogram om een pop-upvenster weer te geven met alle filters, slicers, enz. die invloed hebben op die visual. De filters in de pop-up zijn dezelfde filters die worden weergegeven in het deelvenster Filters, plus eventuele aanvullende filters die van invloed zijn op de geselecteerde visual.

Schermopname van een lijst filters met pijlen die wijzen naar de posities van deze filters in het deelvenster Filters.

Dit zijn de typen filters die in deze weergave kunnen worden weergegeven:

 • Standaardfilters
 • Slicers
 • Kruislings markeren
 • Kruislings filteren
 • Geavanceerde filters
 • Top N-filters
 • Relatieve datumfilters
 • Synchroonslicers
 • Opname-/uitsluitingsfilters
 • Filters die via een URL zijn doorgegeven

In dit voorbeeld geldt het volgende:

 1. Met Inbegrepen wordt aangegeven dat het visuele element is gefilterd. Dit betekent dat de staten Alabama en Texas zijn geselecteerd in een van de andere visuals op deze rapportpagina. In dit geval is het de kaartvisual. Door de selectie van deze twee staten worden de gegevens van alle andere staten niet weergegeven in het geselecteerde staafdiagram.

 2. Datum is een filter dat wordt toegepast op alle pagina's in dit rapport.

 3. Regio is Centraal en Jaar is 2014 zijn filters die zijn toegepast op deze rapportpagina.

 4. Fabrikant is VanArsdel, Natura, Aliqui of Pirum is een filter dat wordt toegepast op de visual.

Zoeken in een filter

Soms kan een filter een lange lijst waarden hebben. Gebruik het zoekvak om de gewenste waarde te zoeken en selecteren.

Schermopname van hoe u kunt zoeken in een filter.

Filtergegevens weergeven

Als u een filter wilt begrijpen, vouwt u dit uit en bekijkt u de beschikbare waarden en tellingen. Als u het filter wilt uitvouwen, selecteert u de pijl naast de filternaam.

Schermopname van een filter dat aangeeft dat de regio West is geselecteerd.

Filterselecties wijzigen

Een manier om te zoeken naar inzichten in gegevens, is door de filters te gebruiken. U kunt filterselecties wijzigen via de vervolgkeuzelijst naast de veldnaam. Afhankelijk van het filter en type gegevens dat Power BI filtert, variëren uw opties van eenvoudige selecties in een lijst tot het identificeren van datum- of cijferbereiken. In het geavanceerde filter hieronder hebben we het filter Total Units YTD in de treemap gewijzigd naar 2000 tot 3000. Met deze wijziging worden Pirum en VanArsdel uit de treemap verwijderd.

Schermopname van een rapport en de bijbehorende filters, waarin de visual treemap is geselecteerd.

Tip

Houd de CTRL-toets ingedrukt om meer dan één filterwaarde per keer te selecteren. De meeste filters ondersteunen meervoudige selectie.

De standaardwaarden van het filter opnieuw instellen

Als u alle wijzigingen die u in de filters hebt aangebracht, wilt uitschakelen, selecteert u het pictogram Opnieuw instellen in de bovenste menubalk. Deze selectie herstelt de oorspronkelijke staat van de filters die door de rapportontwerper werden ingesteld.

Schermopname van de optie Standaardinstelling herstellen.

Een filter wissen

Als u een filter wilt herstellen naar (Alle), wist u het filter door de gum naast de naam van het filter te selecteren.

Schermopname van het gumpictogram.

Volgende stappen

Leer hoe en waarom visuals elkaar in een rapport kruislings filteren en markeren