Rapportthema's gebruiken in Power BI Desktop

VAN TOEPASSING OP: ✔️ Power BI Desktop ❌ Power BI-service

Met rapportthema's in Power BI Desktop past u ontwerpwijzigingen toe op uw hele rapport. U kunt bijvoorbeeld uw bedrijfskleuren gebruiken, pictogrammen wijzigen, of een nieuwe indeling voor visuals toepassen. Wanneer u een rapportthema toepast, worden voor alle visuals in het rapport de standaardkleuren en -indeling van het geselecteerde thema gebruikt. Verderop in dit artikel worden enkele uitzonderingen beschreven.

U kunt rapportthema's selecteren door naar het lint Weergave te gaan. Selecteer in de sectie Thema's de vervolgkeuzepijl en selecteer vervolgens het gewenste thema. Beschikbare thema's zijn vergelijkbaar met thema's in andere Microsoft-producten, zoals Microsoft PowerPoint.

Schermopname van het vervolgkeuzemenu Thema's.

De twee typen rapportthema's:

 • Ingebouwde rapportthema's bieden verschillende soorten vooraf gedefinieerde kleurenschema's. U selecteert ingebouwde rapportthema's rechtstreeks vanuit het Power BI Desktop-menu.

 • Aangepaste rapportthema's bieden gedetailleerde controle over veel aspecten van een rapportthema, zoals beschreven in Rapportthema's aanpassen verderop in dit artikel. U kunt aangepaste rapportthema's maken door een huidig thema aan te passen en vervolgens op te slaan als een aangepast thema of door uw eigen aangepaste thema te maken met behulp van een JSON-bestand.

Hoe rapportthema's werken

Als u een rapportthema wilt toepassen op een Power BI-bureaubladrapport, kunt u kiezen uit de volgende opties:

Notitie

U kunt alleen thema's toepassen in Power BI Desktop. U kunt geen thema's toepassen op bestaande rapporten binnen de Power BI-service.

Ingebouwde rapportthema’s

Ga als volgt te werk om beschikbare ingebouwde rapportthema’s te selecteren:

 1. Selecteer op het lint Weergave de vervolgkeuzepijl naast Thema's .

  Schermopname van het lint Weergave, met de vervolgkeuzepijl Thema's gemarkeerd.

 2. Selecteer een van de opgenomen thema's in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven.

  Schermopname van de vervolgkeuzelijst Power BI-thema's, waarin alle selecties zijn gemarkeerd.

  Het rapportthema wordt nu toegepast op het rapport.

  De volgende tabel bevat de beschikbare ingebouwde rapportthema's.

  Ingebouwd rapportthema Standaardkleurenschema
  Standaard Diagram van de kleurenreeks voor het standaardthema.
  Highrise Diagram van de kleurenreeks voor het thema Highrise.
  Leidinggevende Diagram van de kleurenreeks voor het thema Executive.
  Frontier Diagram van de kleurenreeks voor het thema Frontier.
  Innoveren Diagram van de kleurenreeks voor het thema Innoveren.
  Bloei Diagram van de kleurenreeks voor het thema Bloei.
  Tidal Diagram van de kleurenreeks voor het thema Getijdentijd.
  Temperatuur Diagram van de kleurenreeks voor het thema Temperatuur.
  Zonlicht Diagram van de kleurenreeks voor het thema Solar.
  Divergent Diagram van de kleurenreeks voor het thema Afwijkend.
  Storm Diagram van de kleurenreeks voor het thema Storm.
  Klassiek Diagram van de kleurenreeks voor het thema Klassiek.
  Stadspark Diagram van de kleurenreeks voor het thema Stadspark.
  Leslokaal Diagram van de kleurenreeks voor het thema Classroom.
  Kleurenblind veilig Diagram van de kleurenreeks voor het thema Kleurenblind veilig.
  Elektrisch Diagram van de kleurenreeks voor het thema Elektrisch.
  Hoog contrast Diagram van de kleurenreeks voor het thema Hoog contrast.
  Zonsondergang Diagram van de kleurenreeks voor het thema Zonsondergang.
  Schemering Diagram van de kleurenreeks voor het thema Schemering.
 3. U kunt ook door de verzameling thema's bladeren, gemaakt door leden van de Power BI-community, door Themagalerie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Thema's.

  Schermopname van de vervolgkeuzelijst Power BI-thema's, met themagalerie gemarkeerd.

  In de galerie kunt u een thema selecteren en het bijbehorende JSON-bestand downloaden.

  Als u het gedownloade bestand wilt installeren, selecteert u Bladeren naar thema's in de vervolgkeuzelijst Thema's, gaat u naar de locatie waar u het JSON-bestand hebt gedownload en selecteert u het om het thema in Power BI Desktop als een nieuw thema te importeren.

  Als dit is gelukt, geeft Power BI een dialoogvenster weer met de bevestiging dat het importeren is gelukt.

  Schermopname van het dialoogvenster Thema importeren.

Rapportthema's aanpassen

U kunt de meeste elementen die worden vermeld in de sectie Opmaak van het deelvenster Visualisaties aanpassen en standaardiseren, hetzij door aanpassingen rechtstreeks in Power BI Desktop of via een JSON-bestand met een rapportthema. Het doel is om u op gedetailleerd niveau volledige controle te geven over het standaard uiterlijk van uw rapport.

U kunt rapportthema's op de volgende manieren aanpassen:

Een thema maken en aanpassen in Power BI Desktop

Als u een thema rechtstreeks in Power BI Desktop wilt aanpassen, kunt u een thema selecteren dat dicht bij uw wensen ligt en een paar wijzigingen aanbrengen. Selecteer eerst het thema dat wordt gesloten en voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer op het lint Weergave de vervolgkeuzeknop Thema's en selecteer Huidig thema aanpassen.

  Schermopname van de vervolgkeuzelijst Power BI-thema's, met de markering Huidig thema aanpassen.

 2. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wijzigingen kunt aanbrengen in het huidige thema en vervolgens uw instellingen kunt opslaan als een nieuw thema.

  Schermopname van het dialoogvenster Thema aanpassen.

U vindt aanpasbare thema-instellingen in de volgende categorieën, die worden weergegeven in het venster Thema aanpassen :

 • Naam en kleuren: De instellingen voor themanaam en -kleur omvatten themakleuren, gevoelskleuren, uiteenlopende kleuren en structurele kleuren (geavanceerd).
 • Text: De tekstinstellingen bestaan onder andere uit het lettertype, de lettergrootte en -kleur, waarmee de standaardwaarden voor de primaire tekstklasse worden ingesteld voor labels, titels, kaarten en KPI's, en de rijkoppen.
 • Visuals: Visuele instellingen omvatten achtergrond, rand, koptekst en knopinfo.
 • Pagina: Instellingen voor pagina-elementen omvatten achtergronden.
 • Filterdeelvenster: instellingen voor filtervensters omvatten achtergrondkleur, transparantie, tekst- en pictogramkleur, grootte en filterkaarten.

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, selecteert u Toepassen en opslaan om uw thema op te slaan. U kunt nu het thema in het huidige rapport gebruiken en exporteren.

Het huidige thema op deze manier aanpassen is snel en eenvoudig. U kunt echter ook meer aanpassingen aan thema's aanbrengen, waarvoor het JSON-bestand van het thema moet worden gewijzigd.

Tip

U kunt de meest algemene opties voor rapportthema's aanpassen met behulp van de besturingselementen in het dialoogvenster Thema aanpassen. Voor meer controle kunt u het JSON-bestand van een thema exporteren en aanpassingen aanbrengen door de instellingen in dat bestand handmatig te wijzigen. U kunt de naam van dat JSON-bestand wijzigen en het later importeren.

Aangepaste rapportthemabestanden importeren

U kunt ook een aangepast rapportthemabestand importeren door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Selecteer het lint Beeld . Selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst Thema'sde optie Bladeren naar thema's.

  Schermopname van de vervolgkeuzelijst Power BI-thema's, met Bladeren naar thema's gemarkeerd.

  Er verschijnt een venster dat u kunt gebruiken om naar het JSON-themabestand te gaan.

 2. In de volgende afbeelding ziet u de themabestanden voor feestdagen. Bekijk de voorbeeldselectie van een vakantiethema voor maart, St Patricks Day.json.

  Schermopname van het dialoogvenster met JSON-bestanden met het thema Vakantie.

  Zodra het themabestand is geladen, wordt een bericht hierover weergegeven in Power BI Desktop.

  Schermopname van het dialoogvenster Thema importeren geslaagd.

Inleiding tot JSON-rapportthemabestanden

Wanneer u St Patricks Day.json opent, ziet dit er als volgt uit:

  {
    "name": "St Patrick's Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
  }

Dit JSON-rapportthemabestand heeft de volgende regels:

 • name: de naam van het rapportthema. Dit veld is het enige vereiste veld.
 • dataColors: De lijst met hexadecimale kleurcodes die moeten worden gebruikt voor gegevens in Power BI Desktop visuals. Deze lijst kan zo veel of zo weinig kleuren bevatten als u wilt.
 • background, foregrounden tableAccent: kleurklassen. Met kleurklassen kunt u een groot aantal structurele kleuren tegelijk instellen in het rapport.

U kunt dit JSON-bestand gebruiken als basis voor het maken van uw eigen aangepaste rapportthemabestand om te importeren. Als u alleen de basiskleuren van uw rapport wilt aanpassen, wijzigt u de naam en hexadecimale codes in het bestand.

In een JSON-rapportthemabestanden definieert u alleen de opmaak die u wilt wijzigen. Instellingen die u niet opgeeft in het JSON-bestand, worden teruggezet naar de Power BI Desktop standaardinstellingen.

Wanneer u een JSON-bestand maakt, kunt u opgeven dat alle grafieken een tekengrootte van 12 hebben, dat bepaalde visuals een bepaalde lettertypefamilie gebruiken of dat gegevenslabels zijn uitgeschakeld voor specifieke grafiektypen. Door een JSON-bestand te gebruiken kunt u een rapportthemabestand maken dat uw grafieken en rapporten standaardiseert, zodat u de rapporten van uw organisatie eenvoudig consistent kunt houden.

Raadpleeg Indeling van JSON-rapportthemabestand voor meer informatie over de indeling van het JSON-bestand.

Notitie

Het wijzigen van een aangepast thema voor een JSON-rapport via het dialoogvenster Thema aanpassen is veilig. Het dialoogvenster wijzigt geen thema-instellingen die het niet kan beheren en werkt de wijzigingen bij die zijn aangebracht in het rapportthema dat aanwezig is.

Hoe de kleuren van een rapportthema in uw rapporten behouden blijven

Als u het rapport publiceert in de Power BI-service, blijven de kleuren van het rapportthema behouden. De sectie Kleuren van het deelvenster Opmaak weerspiegelt uw rapportthema.

Ga als volgt te werk om de beschikbare kleuren in een rapportthema weer te geven:

 1. Selecteer het rapportcanvas of een van de visuals op het canvas.

 2. Selecteer in de sectie Opmaak van het deelvenster Visualisatie de optie Kleur.

  Het kleurenpalet Thema van het rapportthema wordt geopend.

  Schermopname van het palet Themakleuren met standaardselecties.

Nadat u in het voorbeeld de veelheid aan groene en bruine kleuren van het rapportthema St. Patrick's Day hebt toegepast, kunt u de themakleuren bekijken. De kleuren maken deel uit van het geïmporteerde en toegepaste rapportthema.

De kleuren in het kleurenpalet zijn relatief ten opzichte van het huidige thema. Stel dat u bijvoorbeeld de derde kleur van de bovenste rij selecteert voor een gegevenspunt. Als u later overschakelt naar een ander thema, wordt de kleur van het gegevenspunt automatisch bijgewerkt naar de derde kleur van de bovenste rij in het nieuwe thema, net zoals wanneer u van thema wisselt in Microsoft Office.

Als u een rapportthema instelt, worden de standaardkleuren gewijzigd die in visuals in het rapport worden gebruikt. Power BI houdt een lijst bij die bestaat uit honderden kleuren om ervoor te zorgen dat visuals veel unieke kleuren hebben om in een rapport weer te geven. Wanneer Power BI kleuren toewijst aan de reeks van een visual, worden kleuren geselecteerd als reekskleuren worden toegewezen. Wanneer u een thema importeert, wordt de toewijzing van kleuren voor de gegevensreeks opnieuw ingesteld.

Power BI houdt de kleur voor een dynamische reeks bij en gebruikt dezelfde kleur voor de waarde in andere visuals. In een dynamische reeks kan het aantal reeksen dat in visuals wordt weergegeven, worden gewijzigd op basis van metingen, waarden of andere aspecten. Als u bijvoorbeeld Winst per regio in een rapport weergeeft, hebt u mogelijk vijf verkoopregio's of negen. Het aantal regio's is dynamisch, daarom wordt het beschouwd als een dynamische reeks.

Bij een statische reeks is het aantal reeksen echter bekend. Bijvoorbeeld opbrengsten als Winst en Omzet zijn een statische reeks. In statische reeksen wijst Power BI kleuren toe op index in de themapaletten. U kunt de toewijzing van de standaardkleur onderdrukken door een kleur te selecteren in het opmaakvenster onder Gegevenskleuren. Mogelijk moet u uw slicerselecties wijzigen om alle mogelijke reekswaarden te zien en ook de kleuren ervan in te stellen. Als u een kleur expliciet instelt als één visual met behulp van het deelvenster Eigenschappen , is het geïmporteerde thema niet van toepassing op een van deze expliciet gedefinieerde kleuren.

Als u de expliciete kleurtoepassing ongedaan wilt maken en wilt toestaan dat het thema wordt toegepast op de expliciet geselecteerde kleuren, gebruikt u Standaardinstelling herstellen in de sectie Gegevenskleuren van de visual waarop de kleur expliciet is ingesteld.

Situaties waarin de rapportthemakleuren niet behouden blijven in uw rapporten

Stel dat u een aangepaste kleurenset of afzonderlijke kleur toepast op een gegevenspunt in een visual met behulp van de optie Aangepaste kleur in de kleurkiezer. Wanneer u een rapportthema toepast, wordt de aangepaste kleur van het gegevenspunt niet overschreven.

Of stel dat u de kleur van een gegevenspunt wilt instellen met behulp van de sectie Themakleuren . Wanneer u een nieuw rapportthema toepast, worden deze kleuren niet bijgewerkt. Als u de standaardkleuren wilt terugzetten zodat deze worden bijgewerkt wanneer u een nieuw rapportthema toepast, selecteert u Standaardinstelling herstellen of selecteert u een kleur in het palet Themakleuren in de kleurenkiezer.

Schermopname van het vervolgkeuzemenu Visualisaties, waarin Standaardinstelling opnieuw instellen is gemarkeerd.

Veel Power BI-visuals zijn niet van toepassing op rapportthema's.

Aangepaste rapportthemabestanden die u momenteel kunt gebruiken

Wilt u aan de slag gaan met rapportthema's? Bekijk de aangepaste rapportthema's in de galerie met thema's of de volgende kant-en-klare JSON-bestanden voor een aangepast rapportthema, die u kunt downloaden en importeren in uw Power BI Desktop rapport:

 • Thema Waveform. Dit rapportthema is geïntroduceerd in de blogpost waarin de eerste release van rapportthema's is aangekondigd. Download Waveform.json.

  Schermopname van het JSON-thema Waveform.

 • Kleurenblind vriendelijk thema. Dit rapportthema is gemakkelijker te lezen voor visueel gehandicapten. Thema ColorblindSafe-Longer.json.

  Schermopname van het JSON-thema Colorblind Safe Longer.

 • Thema Valentine's Day.

  Schermopname van het JSON-thema Valentijnsdag.

  Hier is de code van het JSON-bestand Valentine's Day:

     {
       "name": "Valentine's Day",
       "dataColors": ["#990011", "#cc1144", "#ee7799", "#eebbcc", "#cc4477", "#cc5555", "#882222", "#A30E33"],
       "background":"#FFFFFF",
       "foreground": "#ee7799",
       "tableAccent": "#990011"
     }
  

Hier volgen nog enkele rapportthema's die u als uitgangspunt kunt nemen:

Met rapportthema’s kunt u van uw Power BI Desktop-rapporten een kleurrijke weerspiegeling van uzelf, uw organisatie, of het huidige seizoen of een actuele feestdag maken.

Rapportthema's exporteren

U kunt het momenteel toegepaste rapportthema rechtstreeks vanuit Power BI Desktop naar een JSON-bestand exporteren. Nadat u een rapportthema hebt geëxporteerd, kunt u het opnieuw gebruiken in andere rapporten. Met deze optie kunt u het JSON-bestand exporteren voor de meeste ingebouwde thema's. De enige uitzonderingen zijn de basisthema's, Klassiek en Standaard, waarop andere thema's worden gebouwd bij het importeren.

Ga als volgt te werk om het momenteel toegepaste thema te exporteren uit Power BI Desktop:

 1. Selecteer Beeld en selecteer de vervolgkeuzelijst Thema's .

  Schermopname van de vervolgkeuzelijst Thema's, met Huidige thema opslaan gemarkeerd.

 2. Selecteer onder aan het vervolgkeuzemenu De optie Huidig thema opslaan.

 3. Ga in het dialoogvenster Opslaan als naar een map waarin u het JSON-bestand wilt opslaan en selecteer Opslaan.

Indeling van JSON-bestand voor Rapportthema

Op het meest eenvoudige niveau heeft het JSON-themabestand slechts één vereiste regel: name.

{
  "name": "Custom Theme"
}

Anders dan nameis al het andere optioneel, wat betekent dat u alleen de eigenschappen kunt toevoegen die u specifiek wilt opmaken aan het themabestand. U kunt de standaardinstellingen van Power BI voor de rest blijven gebruiken.

JSON-voorbeeldbestanden

Deze GitHub-opslagplaats bevat voorbeeld-JSON voor alle verschillende onderdelen in het bestand met JSON-thema's: Power BI-themasjablonen.

Themakleuren instellen

Onder namekunt u de volgende basiseigenschappen voor gegevenskleur toevoegen:

 • dataColors: deze hexadecimale codes bepalen de kleur van shapes die gegevens in Power BI Desktop visuals vertegenwoordigen. Deze lijst kan zoveel kleuren hebben als u wilt. Nadat alle kleuren uit deze lijst zijn gebruikt en de visual nog steeds meer kleuren nodig heeft, wordt het standaardkleurenpalet van Power BI weer gebruikt.
 • good, neutral, bad: met deze eigenschappen worden de statuskleuren ingesteld die worden gebruikt door de watervalgrafiek en de KPI-visual.
 • maximum, center, minimum, null: Met deze kleuren worden de verschillende kleurovergangskleuren in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak ingesteld.

Een basisthema waarmee deze kleuren worden gedefinieerd, kan er als volgt uitzien:

{
  "name": "Custom Theme",
  "dataColors": [
    "#118DFF",
    "#12239E",
    "#E66C37",
    "#6B007B",
    "#E044A7",
    "#744EC2",
    "#D9B300",
    "#D64550",
    "#197278",
    "#1AAB40"
  ],
  "good": "#1AAB40",
  "neutral": "#D9B300",
  "bad": "#D64554",
  "maximum": "#118DFF",
  "center": "#D9B300",
  "minimum": "#DEEFFF",
  "null": "#FF7F48"
}

Structurele kleuren instellen

Vervolgens kunt u verschillende kleurklassen toevoegen, zoals background en firstLevelElements. Deze kleuren klassen stellen de structurele kleuren voor elementen in het rapport in, zoals de rasterlijnen van assen, markeringskleuren en achtergrondkleuren voor visuals.

In de volgende tabel worden de zes kleurklassen weergegeven die u kunt opmaken. De Kleurklasse-namen komen overeen met de namen in de subsectie 'Geavanceerd' van de sectie 'Naam en kleuren' in het dialoogvenster Thema aanpassen.

Voorkeursnaam van kleurklasse Ook wel genoemd Wat er wordt opgemaakt
firstLevelElements Voorgrond Achtergrondkleur labelen (bij externe gegevenspunten)
Kleur van de trendlijn
Standaardkleur van een tekstvak
Tekstkleuren voor tabel- en matrixwaarden en totalen
Askleur van gegevensbalken
Labels van kaartgegevens
Kleur van meterwaarde van bijschrift
Kleur van KPI-doel
Kleur van KPI-tekst
Itemkleur van slicer (in Focusmodus)
Lettertypekleur in vervolgkeuzelijst van slicer
Lettertypekleur van numerieke invoer in slicer
Lettertypekleur van slicerheader
Lijnkleur van spreidingsdiagramverhouding
Lijnkleur van lijndiagramvoorspelling
Lijnkleur van mapleider
Tekstkleur van filterpaneel en kaart
Tekst- en pictogramkleur voor moderne visuele knopinfo (preview)
secondLevelElements foregroundNeutralSecondary Lichte secundaire tekstklassen
Kleuren van label
Kleur van de legendalabels
Kleur van de aslabel
Lettertypekleur van tabel- en matrixheader
Lijnkleur van meterdoel en doelleider
Kleur van KPI-trendas
Schuifregelaarkleur van slicer
Lettertypekleur van sliceritem
Kleur van slicercontour
Kleur bij aanwijzen lijndiagram
Kleur kaarttitel met meerdere rijen
Lijnkleur van lintgrafiek
Randkleur van shape-kaart
Lettertypekleur van knoptekst
Lijnkleur van knoppictogram
Contourkleur van knoppictogram
thirdLevelElements backgroundLight Askleur van rasterlijn
Kleur van tabel- en matrixraster
Achtergrondkleur van slicerheader (in Focusmodus)
Contourkleur van kaart met meerdere rijen
Opvulkleur van vorm
Achtergrondkleur van meterboog
Achtergrond kleur van toegepaste filterkaart
Opvulkleur van de knop uitgeschakeld (als de achtergrond is FFFFFF)
Kleur van de knop omtrek uitgeschakeld (als de achtergrond is FFFFFF)
thirdLevelElements foregroundNeutralTertiary Gedimde kleur van legenda
Labelkleur van kaartcategorie
Categorielabelkleur kaart met meerdere rijen
Kleur van de balk van kaart met meerdere rijen
Opvulkleur conversieverhouding trechterdiagram
Lettertypekleur van knop uitgeschakeld
Lijnkleur van knoppictogram uitgeschakeld
background Achtergrondkleur labelen (binnen gegevenspunten)
Achtergrondkleur van items in vervolgkeuzelijst slicer
Lijnkleur van ringdiagram
Lijnkleur van treemap
Achtergrondkleur van combinatiegrafiek
Opvulkleur van knop
Filtervenster en beschikbare achtergrondkleur van filterkaart
Achtergrondkleur voor moderne visuele knopinfo (preview)
secondaryBackground backgroundNeutral Contourkleur van tabel- en matrixraster
Standaardkleur van shape-kaart
Opvulkleur van lint in lintgrafiek (wanneer optie serieovereenkomst is uitgeschakeld)
Opvulkleur van de knop uitgeschakeld (als de achtergrondkleur niet FFFFFFis).
De omtrekkleur van de knop uitgeschakeld (als de achtergrondkleur niet FFFFFFis).
Moderne visuele knopinfo scheidingstekens lijn en aanwijskleur (preview)
tableAccent De omtrekkleur van tabel- en matrixraster (indien aanwezig).

Dit is een voorbeeldthema waarmee de kleurklassen worden ingesteld:

{
  "name": "Custom Theme",
  "firstLevelElements": "#252423",
  "secondLevelElements": "#605E5C",
  "thirdLevelElements": "#F3F2F1",
  "fourthLevelElements": "#B3B0AD",
  "background": "#FFFFFF",
  "secondaryBackground": "#C8C6C4",
  "tableAccent": "#118DFF"
}

Tip

Als u een donker thema of een ander kleurrijk thema gebruikt dat afwijkt van de typische zwart-op-witstijl firstLevelElementsbackground , stelt u de waarden in voor andere structurele kleuren en de primaire tekstklassekleuren. Dit zorgt ervoor dat gegevenslabels in grafieken met een labelachtergrond overeenkomen met de verwachte stijl, leesbaar zijn en zichtbare asrasterlijnen hebben.

Standaardinstellingen voor opgemaakte tekst instellen

Vervolgens kunt u tekstklassen toevoegen aan uw JSON-bestand. Tekstklassen zijn vergelijkbaar met kleurklassen, maar u kunt hiermee de tekengrootte, kleur en familie voor groepen tekst in uw rapport bijwerken.

U hoeft slechts vier van de 12 klassen, ook wel primaire klassen genoemd, in te stellen om alle tekstopmaak in uw rapport te wijzigen. Deze vier primaire klassen kunnen worden ingesteld in het dialoogvenster Thema aanpassen onder de sectie Tekst: Algemeen komt overeen met label, Titel naar titel, Kaarten en KPI's naar bijschrift en Tab-kopteksten naar koptekst.

Andere tekstklassen, beschouwd als secundaire klassen, ontlenen hun eigenschappen automatisch aan de bijbehorende primaire klassen. Vaak selecteert een secundaire klasse een lichtere tint tekstkleur of een percentage groter of kleiner tekstformaat in vergelijking met de primaire klasse.

Neem de klasse label als voorbeeld. De standaardopmaak voor de labelklasse is Segoe UI, #252423 (een donkergrijze kleur), met een 12-punts lettertype. Deze klasse wordt gebruikt om de waarden in de tabel en matrix op te maken. Normaal gesproken hebben de totalen in een tabel of matrix een vergelijkbare opmaak, maar worden ze vet gemaakt met de klasse vet label , zodat ze opvallen. U hoeft die klasse echter niet op te geven in het JSON-thema. Power BI doet dit automatisch. Als u besluit om labels op te geven die een 14-punts lettertype in uw thema hebben, hoeft u de klasse vetgedrukte labels niet ook bij te werken, omdat deze de tekstopmaak van de labelklasse over neemt.

In de volgende tabel ziet u het volgende:

 • Elk van de vier primaire tekstklassen, de indeling en de standaardinstellingen.
 • Elke secundaire klasse, de indeling en de standaardinstelling die uniek is in vergelijking met de primaire klasse.
Primaire klasse Secundaire klassen JSON-klassenaam Standaardinstellingen Bijbehorende visuele objecten
Bijschrift N.v.t. bijschrift DIN
#252423
45pt
Labels van kaartgegevens
KPI-indicatoren
Koptekst N.v.t. koptekst Segoe UI Semibold
#252423
12pt
Headers belangrijkste beïnvloeders
Titel titel DIN
#252423
12pt
Titel van categorieas
Titel van waardeas
Kaarttitel met meerdere rijen*
Koptekstslicer
- Grote titel largeTitle 14pt Visuele titel
Label label Segoe UI
#252423
10pt
Tabel- en matrixkolomkoppen
Matrixrijkoppen
Tabel- en matrixraster
Tabel- en matrixwaarden
- Semibold semiboldLabel Segoe UI Semibold Profieltekst van belangrijkste beïnvloeders
- Groot largeLabel 12pt Gegevenslabels voor kaart met meerdere rijen
- Klein smallLabel 9pt Labels van referentielijn*
Labels van datumbereik van slicer
Tekststijl van numerieke invoer in slicer
Zoekvak van slicer
Beïnvloedingstekst van belangrijkste beïnvloeders
- Licht lightLabel #605E5C Legendatekst
Knoptekst
Labels van categorieas
Gegevenslabels van trechterdiagram
Labels van conversieverhouding in trechterdiagram
Meterdoel
Categorielabel van spreidingsdiagram
Slicer-items
- Vet boldLabel Segoe UI Bold Subtotalen van matrix
Eindtotalen van matrix
Totalen van tabel
- Groot en licht largeLightLabel #605E5C
12pt
Categorielabels van kaart
Meterlabels
Categorielabels kaart met meerdere rijen
- Klein en licht smallLightLabel #605E5C
9pt
Gegevenslabels
Aslabels van waarde

* Steritems zijn gebaseerd op de eerste gegevenskleur van het rapportthema.

U kunt de bold Booleaanse instelling gebruiken om de indeling aan te passen. Gebruik de volgende instellingen om de tekst vet te maken:

 • bold:Waar
 • titleBold:Waar

Tip

De lichte variaties van tekstklassen nemen hun lichte kleur aan van de structurele kleuren die eerder zijn gedefinieerd. Als u een dark themeontwerpt, stelt u de kleur in firstLevelElements (die overeenkomt met de primaire tekstkleur), secondLevelElements (overeenkomend met de verwachte lichte kleur voor tekst) en background (met voldoende contrast voor de kleuren van elementen op het eerste en tweede niveau).

Zie het volgende voorbeeldthema waarmee alleen de primaire tekstklassen worden ingesteld:

{
  "name": "Custom Theme",
  "textClasses": {
    "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
    },
    "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
    }
  }
}

Omdat secundaire klassen hun eigenschappen overnemen van de primaire klassen, hoeft u ze niet in te stellen in het themabestand. Als u echter niet tevreden bent met de overnameregels (bijvoorbeeld als u geen vetgedrukte totalen wilt), kunt u de secundaire klassen in het themabestand expliciet opmaken, net zoals u de primaire klassen kunt opmaken.

Standaardwaarden voor visuele eigenschappen instellen (visualStyles)

Als u een JSON-bestand met uitgebreide indeling wilt maken, met gedetailleerdere en gedetailleerdere controle over alle visuele opmaak in een rapport, voegt u een visualStyles sectie toe aan het JSON-bestand om de opmaakdetails te nesten. Zie het volgende voorbeeld van de visualStyles sectie:

  "visualStyles": {
    "<visualName>": {
      "<styleName>": {
        "<cardName>": [{
          "<propertyName>": <propertyValue>
        }]
      }
    }
  }

Gebruik voor de visualName secties en cardName een specifieke visual en kaartnaam. Momenteel is de styleName altijd een sterretje (*), maar in een toekomstige release kunt u verschillende stijlen voor uw visuals maken en deze namen geven (vergelijkbaar met de tabel- en matrixstijlfunctie). De propertyName is een opmaakoptie en propertyValue is de waarde voor die opmaakoptie.

Gebruik visualName voor en cardNameeen sterretje tussen aanhalingstekens als u deze instelling wilt toepassen op alle visuals of kaarten met een eigenschap. Als u een sterretje gebruikt voor zowel de namen van de visuals als de kaart, past u in feite een instelling globaal toe in uw rapport, zoals een tekengrootte of een specifieke lettertypefamilie voor alle tekst in alle visuals.

Zie het volgende voorbeeld, dat een aantal eigenschappen instelt via de visuele stijlen:

{
  "name":"Custom Theme",
  "visualStyles":{
   "*": {
     "*": {
      "*": [{
        "wordWrap": true
      }],
      "categoryAxis": [{
        "gridlineStyle": "dotted"
      }],
      "filterCard": [
       {
        "$id": "Applied",
        "foregroundColor": {"solid": {"color": "#252423" } }
       },
       {
        "$id":"Available",
        "border": true
       }
      ]
     }
   },
   "scatterChart": {
     "*": {
      "bubbles": [{
         "bubbleSize": -10
      }]
     }
   }
  }
}

In dit voorbeeld wordt gebruikgemaakt van de volgende instellingen:

 • Schakelt tekstterugloop overal in.
 • Hiermee stelt u de rasterlijnstijl in op gestippeld voor alle visuals met een categorieas.
 • Hiermee stelt u bepaalde opmaak in voor de beschikbare en toegepaste filterkaarten (let op de indeling met behulp van '$id' om de verschillende versies van de filterkaarten in te stellen).
 • Stelt de belgrootte voor spreidingsdiagrammen in op -10.

Notitie

U hoeft alleen de opmaakelementen op te geven die u wilt aanpassen. Eventuele opmaakelementen die niet in het JSON-bestand zijn opgenomen, worden hersteld naar de standaardwaarden en -instellingen.

Lijst met visualStyles-definities

De tabellen in deze sectie definiëren namen van visuals (visualName), kaartnamen (cardName), eigenschapsnamen (propertyName) en de opsommingen die nodig zijn om het JSON-bestand te maken.

waarden voor visualName
areaChart
barChart
basicShape
card
clusteredBarChart
clusteredColumnChart
columnChart
comboChart
donutChart
filledMap
funnel
gauge
hundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnChart
image
kpi
lineChart
lineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChart
map
multiRowCard
pieChart
pivotTable
ribbonChart
scatterChart
shapeMap
slicer
stackedAreaChart
tableEx
treemap
waterfallChart

In de volgende tabel worden waarden gedefinieerd cardName .

JSON-bestandsterm Naam in de gebruikersinterface
As Meter-as
Verdeling Uitsplitsing
Bellen Bellen
bijschriftWaarde Waarde van bijschrift
card Kaart
cardTitle Kaarttitel
categoryAxis X-as
categoryLabels Categorielabels
columnOpmaak Veldopmaak
columnHeaders Kolomkoppen
Datalabels Gegevenslabels
Vullen Opvullen
fillPoint Uitvulpunt
forecast Prognose
algemeen Algemeen
metrics Metrische gegevens
grid Raster
koptekst Header
imageScaling Schalen
Indicator Indicator
items Items
labels Gegevenslabels
Legende Legenda
lineStyles Vormen
mapControls Kaartbesturingselementen
mapStyles Kaartstijlen
numericInputStyle Numerieke invoer
percentBarLabel Label voor de conversieverhouding
Plotarea Tekengebied
plotAreaShading Arcering van symmetrie
ratioLine Verhoudingslijn
referenceLine Constante lijn
ribbonChart Linten
Rotatie Rotatie
rowHeaders Rijkoppen
Selectie Selectiebesturingselementen
sentimentColors Gevoelskleuren
shape Vorm
Schuifregelaar Schuifregelaar
status Kleurcodering
Subtotalen Subtotalen
Doel Doel
totaal Eindtotaal
Trend Trendlijn
Trendlijn Trendas
valueAxis Y-as
values Waarden
Wordwrap Tekstterugloop
xAxisReferenceLine Constante lijn voor de X-as
y1AxisReferenceLine Constante lijn
zoomen Zoom

Eigenschappen binnen elke kaart

Het volgende gedeelte definieert de eigenschappen binnen elke kaart. De kaartnaam wordt gevolgd door elke eigenschapnaam. Voor elke eigenschap is er het volgende:

 • De naam die u ziet als het opmaakvenster wordt weergegeven.
 • Een beschrijving van wat de opmaakoptie doet.
 • Het type opmaakoptie.

Op deze manier weet u welke soort waarden u kunt gebruiken in uw themabestand.

Wanneer u gebruikt dateTime, moet de datum een ISO-datum tussen enkele aanhalingstekens zijn, met 'datum/tijd' aan het begin. Zie het volgende voorbeeld:

"datetime'2022-10-05T14:48:00.000Z'"

Booleaanse waarden zijn true of false. Tekenreeksen moeten tussen dubbele aanhalingstekens staan, zoals in 'dit is een tekenreeks'. Getallen zijn alleen de waarde zelf, niet tussen aanhalingstekens.

Kleuren die een aangepaste hexadecimale code gebruiken om te vervangen FFFFFF , gebruiken de volgende indeling:

{ "solid": { "color": "#FFFFFF" } }

U kunt een opsomming gebruiken om vervolgkeuzelijsten op te maken door menuopties in te stellen op een van de opties in het deelvenster, RightCenter bijvoorbeeld voor legendapositie of Data value, percent of total voor cirkelgegevenslabel. De opsommingsopties worden weergegeven na de volgende eigenschappenlijst.

{
   "general":{
    "responsive": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "(Preview) Responsive"
     ],
     "description": [
      "The visual will adapt to size changes"
     ]
    },
   "legend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select the location for the legend"
     ]
    },
    "showTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Display a title for legend symbols"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "categoryAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "axisType": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Type"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the X-axis",
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "concatenateLabels": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Concatenate labels"
     ],
     "description": [
      "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
     ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Minimum category width"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "duration": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "valueAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis",
      "Title for the X-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "axisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Column)"
     ]
    },
    "secShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show secondary"
     ]
    },
    "alignZeros": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Align zeros"
     ],
     "description": [
      "Align the zero tick marks for both value axes"
     ]
    },
    "secAxisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Line)"
     ]
    },
    "secPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "secAxisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "secStart": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "secEnd": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "secShowAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "secAxisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "secLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "secFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "secLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "secTitleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secTitleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    }
   },
   "dataPoint": {
    "defaultColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "fill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill"
     ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "showAllDataPoints": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show all"
     ]
    }
   },
   "labels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "showAll": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "labelDensity": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Label density"
     ]
    },
    "labelOrientation": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Orientation"
     ]
    },
    "labelPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "% decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the percentages"
     ]
    },
    "labelStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Label style"
     ]
    }
   },
   "lineStyles": {
    "strokeWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stroke width"
     ]
    },
    "strokeLineJoin": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Join type"
     ]
    },
    "lineStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "showMarker": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show marker"
     ]
    },
    "markerShape": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Marker shape"
     ]
    },
    "markerSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Marker size"
     ]
    },
    "markerColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Marker color"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series",
      "Show"
     ]
    },
    "shadeArea": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Shade area"
     ]
    }
   },
   "plotArea": {
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "trend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set trend line name"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set trend line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for trend line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ],
     "description": [
      "Set trend line style"
     ]
    },
    "combineSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Combine Series"
     ],
     "description": [
      "Show one trend line per series or combine"
     ]
    }
   },
   "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "referenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set reference line name"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "line": {
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "weight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Weight"
     ]
    },
    "roundEdge": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Round edges"
     ]
    }
   },
   "fill": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fillColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "rotation": {
    "angle": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Rotation"
     ]
    }
   },
   "categoryLabels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "wordWrap": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "dataLabels": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "cardTitle": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "card": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "barShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show bar"
     ],
     "description": [
      "Display a bar to the left side of the card as an accent"
     ]
    },
    "barColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bar color"
     ]
    },
    "barWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Bar thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the bar in pixels"
     ]
    },
    "cardPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Padding"
     ],
     "description": [
      "Background"
     ]
    },
    "cardBackground": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "percentBarLabel": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "axis": {
    "min": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Min"
     ]
    },
    "max": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Max"
     ]
    },
    "target": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Target"
     ]
    }
   },
   "target": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "calloutValue": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    }
   },
   "forecast": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set forecast name"
     ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Confidence band style"
     ],
     "description": [
      "Set forecast confidence band style"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set forecast line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "transform": {
     "type": [
      "queryTransform"
     ]
    }
   },
   "bubbles": {
    "bubbleSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Size"
     ]
    }
   },
   "mapControls": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ]
    },
    "zoomLevel": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLatitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLongitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "mapStyles": {
    "mapTheme": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Theme"
     ]
    }
   },
   "shape": {
    "map": {
     "type": [
      "geoJson"
     ]
    },
    "projectionEnum": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Projection"
     ],
     "description": [
      "Projection"
     ]
    }
   },
   "zoom": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on shapes with available data"
     ]
    },
    "selectionZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Selection zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on selected shapes"
     ]
    },
    "manualZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Manual zoom"
     ],
     "description": [
      "Allow user to zoom and pan"
     ]
    }
   },
   "xAxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "fillPoint": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "colorByCategory": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "plotAreaShading": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "upperShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Upper shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the upper region"
     ]
    },
    "lowerShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Lower shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the lower region"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "ratioLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    }
   },
   "grid": {
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "gridVertical": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
     ]
    },
    "gridHorizontal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
     ]
    },
    "rowPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Row padding"
     ],
     "description": [
      "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
     ]
    },
    "imageHeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Image height"
     ],
     "description": [
      "The height of images in pixels"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto-size column width"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "values": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color scales"
     ]
    },
    "fontColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the odd rows"
     ]
    },
    "backColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the odd rows"
     ]
    },
    "fontColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the even rows"
     ]
    },
    "backColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the even rows"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Banded row style"
     ],
     "description": [
      "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
     ]
    },
    "valuesOnRow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show on rows"
     ],
     "description": [
      "Show values in row groups rather than columns"
     ]
    }
   },
   "total": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    },
    "totals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Totals"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnFormatting": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "styleHeader": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color header"
     ]
    },
    "styleValues": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color values"
     ]
    },
    "styleTotal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color total"
     ]
    },
    "styleSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color subtotals"
     ]
    }
   },
   "rowHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "stepped": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout"
     ],
     "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
     ]
    },
    "steppedLayoutIndentation": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
     ],
     "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "subTotals": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "rowSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total row"
     ]
    },
    "columnSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total column"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    }
   },
   "selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Select All"
     ]
    },
    "singleSelect": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Single Select"
     ]
    }
   },
   "header": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "items": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "numericInputStyle": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "slider": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    }
   },
   "dateRange": {
    "includeToday": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Include today"
     ]
    }
   },
   "sentimentColors": {
    "increaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Increase"
     ]
    },
    "decreaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Decrease"
     ]
    },
    "totalFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Total"
     ]
    },
    "otherFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Other"
     ]
    }
   },
   "breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
     "type": [
      "integer"
     ],
     "displayName": [
      "Max breakdowns"
     ],
     "description": [
      "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
     ]
    }
   },
   "indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "indicatorPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "kpiFormat": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Format"
     ]
    }
   },
   "trendline": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "goals": {
    "showGoal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Goal"
     ]
    },
    "showDistance": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Distance"
     ]
    }
   },
   "status": {
    "direction": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Direction"
     ]
    },
    "goodColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Good Color"
     ]
    },
    "neutralColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Neutral Color"
     ]
    },
    "badColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bad Color"
     ]
    }
   }

Inventarisaties in het JSON-bestand

De volgende sectie definieert de opsommingen die u in het JSON-bestand kunt gebruiken.

  {
    "legend": {
      "position": [
        {
          "value": "Top",
          "displayName": "Top"
        },
        {
          "value": "Bottom",
          "displayName": "Bottom"
        },
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        },
        {
          "value": "TopCenter",
          "displayName": "Top Center"
        },
        {
          "value": "BottomCenter",
          "displayName": "Bottom Center"
        },
        {
          "value": "LeftCenter",
          "displayName": "Left Center"
        },
        {
          "value": "RightCenter",
          "displayName": "Right center"
        }
      ],
      "legendMarkerRendering": [
        {
          "value": "markerOnly",
          "displayName": "Markers only"
        },
        {
          "value": "lineAndMarker",
          "displayName": "Line and markers"
        },
        {
          "value": "lineOnly",
          "displayName": "Line only"
        }
      ]
    },
    "categoryAxis": {
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisType": [
        {
          "value": "Scalar",
          "displayName": "Continuous"
        },
        {
          "value": "Categorical",
          "displayName": "Categorical"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ]
    },
    "valueAxis": {
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "secPosition": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "secAxisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "secAxisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ]
    },
    "lineStyles": {
      "strokeLineJoin": [
        {
          "value": "miter",
          "displayName": "Miter"
        },
        {
          "value": "round",
          "displayName": "Round"
        },
        {
          "value": "bevel",
          "displayName": "Bevel"
        }
      ],
      "lineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "markerShape": [
        {
          "value": "circle",
          "displayName": "●"
        },
        {
          "value": "square",
          "displayName": "■"
        },
        {
          "value": "diamond",
          "displayName": "◆"
        },
        {
          "value": "triangle",
          "displayName": "▲"
        },
        {
          "value": "x",
          "displayName": "☓"
        },
        {
          "value": "shortDash",
          "displayName": " -"
        },
        {
          "value": "longDash",
          "displayName": "—"
        },
        {
          "value": "plus",
          "displayName": "+"
        }
      ]
    },
    "trend": {
      "style": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
      }
    ]
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
        "displayName": "Left"
      },
      {
        "value": "right",
        "displayName": "Right"
      }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
      {
        "value": "above",
        "displayName": "Above"
      },
      {
        "value": "under",
        "displayName": "Under"
      }
    ]
  },
  "referenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
   {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
   },
   {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
   },
   {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
   }
  ],
  "dataLabelHorizontalPosition": [
   {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
   },
   {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
   }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
   {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
   },
   {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
   }
  ]
  },
  "labels": {
  "labelOrientation": [
   {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
   },
   {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
   }
  ],
  "labelPosition": [
   {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
   },
   {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
   },
   {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
   },
   {
    "value": "InsideCenter",
    "displayName": "Inside Center"
   },
   {
    "value": "InsideBase",
    "displayName": "Inside Base"
   }
  ],
  "labelStyle": [
   {
    "value": "Category",
    "displayName": "Category"
   },
   {
    "value": "Data",
    "displayName": "Data value"
   },
   {
    "value": "Percent of total",
    "displayName": "Percent of total"
   },
   {
    "value": "Both",
    "displayName": "Category, data value"
   },
   {
    "value": "Category, percent of total",
    "displayName": "Category, percent of total"
   },
   {
    "value": "Data value, percent of total",
    "displayName": "Data value, percent of total"
   },
   {
    "value": "Category, data value, percent of total",
    "displayName": "All detail labels"
   }
   ]
  },
  "card": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
     ]
  },
  "imageScaling": {
    "imageScalingType": [
     {
      "value": "Normal",
      "displayName": "Normal"
     },
     {
      "value": "Fit",
      "displayName": "Fit"
     },
     {
      "value": "Fill",
      "displayName": "Fill"
     }
    ]
  },
  "forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
     {
      "value": "fill",
      "displayName": "Fill"
     },
     {
      "value": "line",
      "displayName": "Line"
     },
     {
      "value": "none",
      "displayName": "None"
     }
    ],
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
     {
      "value": "aerial",
      "displayName": "Aerial"
     },
     {
      "value": "canvasDark",
      "displayName": "Dark"
     },
     {
      "value": "canvasLight",
      "displayName": "Light"
     },
     {
      "value": "grayscale",
      "displayName": "Grayscale"
     },
     {
      "value": "road",
      "displayName": "Road"
     }
    ]
  },
  "shape": {
    "projectionEnum": [
     {
      "value": "albersUsa",
      "displayName": "Albers USA"
     },
     {
      "value": "equirectangular",
      "displayName": "Equirectangular"
     },
     {
      "value": "mercator",
      "displayName": "Mercator"
     },
     {
      "value": "orthographic",
      "displayName": "Orthographic"
     }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ],
    "position": [
     {
      "value": "back",
      "displayName": "Behind"
     },
     {
      "value": "front",
      "displayName": "In Front"
     }
    ],
    "dataLabelText": [
     {
      "value": "Value",
      "displayName": "Value"
     },
     {
      "value": "Name",
      "displayName": "Name"
     },
     {
      "value": "ValueAndName",
      "displayName": "Name and Value"
     }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
     {
      "value": "left",
      "displayName": "Left"
     },
     {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
     }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
     {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
     },
     {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
     }
    ]
    },
    "ratioLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "columnHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "values": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "rowHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "subTotals": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ],
    "rowSubtotalsPosition": [
     {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
     },
     {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
     }
    ]
    },
    "general": {
    "orientation": [
     {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
     },
     {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
     }
    ]
    },
    "data": {
    "relativeRange": [
     {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
     },
     {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
     },
     {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
     }
    ],
    "relativePeriod": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
     },
     {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
     },
     {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
     },
     {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
     },
     {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Years",
      "displayName": "Years"
     },
     {
      "value": "Calendar Years",
      "displayName": "Years (Calendar)"
     }
    ],
    "mode": [
     {
      "value": "Between",
      "displayName": "Between"
     },
     {
      "value": "Before",
      "displayName": "Before"
     },
     {
      "value": "After",
      "displayName": "After"
     },
     {
      "value": "Basic",
      "displayName": "List"
     },
     {
      "value": "Dropdown",
      "displayName": "Dropdown"
     },
     {
      "value": "Relative",
      "displayName": "Relative"
     },
     {
      "value": "Single",
      "displayName": "Single Value"
     }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
     {
      "value": "Positive",
      "displayName": "High is good"
     },
     {
      "value": "Negative",
      "displayName": "Low is good"
     }
     ]
    }
  }
 }
}

Overwegingen en beperkingen

Als u een van de oorspronkelijke thema's, het klassieke thema of een aangepast thema gebruikt dat u op een van deze thema's hebt geïmporteerd, is de tekstsectie van het themadialoogvenster niet beschikbaar voor configuratie.

Voorbeelden van ingebouwde thema's die door deze beperking worden beïnvloed, zijn:

 • Klassiek
 • Stadspark
 • Leslokaal
 • Kleurenblind veilig
 • Elektrisch
 • Hoog contrast
 • Zonsondergang
 • Schemering

Als u een van de betrokken thema's gebruikt en u de tekstinstellingen niet hoeft te wijzigen, kunt u de andere tabbladen van het dialoogvenster zonder problemen gebruiken. Als u echter de tekstklassen wilt gebruiken met een van de betrokken thema's, hebt u de volgende opties:

 • De snelste en eenvoudigste manier om de tekstklassen in te schakelen, is door de standaard themaopties te selecteren.
 • Als u uw huidige aangepaste thema wilt behouden om het teksttabblad in te schakelen:
  1. Exporteer uw huidige thema.
  2. Selecteer het standaardthema.
  3. Importeer het aangepaste thema dat u in de eerste stap hebt geëxporteerd.

De tekst in uw rapport ziet er anders uit, maar u kunt het teksttabblad in het dialoogvenster Thema openen.