Veelgestelde vragen over Power BI Premium

Dit artikel bevat veelgestelde vragen over Power BI Premium. Zie Wat is Power BI Premium? voor een overzicht.

Power BI Premium

In deze sectie worden vragen en antwoorden voor de oorspronkelijke versie van Power BI Premium beantwoord.

Wat is Power BI Premium?

Power BI Premium is een oplossing die is gebaseerd op capaciteit en die onder andere deze mogelijkheden biedt:

  • De flexibiliteit om rapporten breed te publiceren binnen een onderneming, zonder dat ontvangers afzonderlijk een licentie nodig hebben.
  • Een grotere schaal en betere prestaties dan gedeelde capaciteit in de Power BI-service.
  • De mogelijkheid om assets van BI on-premises te onderhouden met Power BI Report Server.
  • Eén API-gebied, een consistente set mogelijkheden en toegang tot de nieuwste functies voor ingesloten analyse.

Wat is Power BI Premium Generation 2?

Power BI Premium heeft onlangs een nieuwe versie van Power BI Premium, Premium Gen2 uitgebracht. Premium Gen2 vereenvoudigt het beheer van Premium-capaciteiten en vermindert de beheeroverhead. Zie premium Power BI 2 voor meer informatie over Premium Gen2.

Wat doet Power BI Premium? Hoe werkt het?

Power BI Premium bestaat uit capaciteit in de Power BI-service die exclusief wordt toegewezen aan elke organisatie. De capaciteit wordt ondersteund door specifieke hardware die volledig wordt beheerd door Microsoft. Organisaties kunnen ervoor kiezen om hun capaciteit breed toe te passen of deze te verdelen over toegewezen werkruimten op basis van het aantal gebruikers, workloadbehoeften of andere factoren, waarbij het altijd mogelijk is om omhoog of omlaag te schalen als de behoeften veranderen.

Wat zijn de verschillen tussen Power BI Pro en Power BI Premium?

Power BI Premium is een licentie op basis van capaciteit, terwijl Power BI Pro en Premium Per gebruiker (PPU) gebruikerslicenties zijn. Power BI Pro is bedoeld voor gebruikers die rapporten publiceren, dashboards delen, samenwerken met collega's in werkruimten en deelnemen aan andere gerelateerde activiteiten, zoals:

  • Bewerken en opslaan van aangepaste weergaven
  • Persoonlijke dashboards maken (vastmaken aan nieuw dashboard)
  • Gegevens analyseren in Excel of Power BI Desktop
  • Delen met ondersteuning voor Excel Web App
  • Dashboards delen en samenwerken met Microsoft 365-groepen
  • Inhoud integreren met Microsoft Teams

Een PPU-licentie (Premium Per Gebruiker) bevat alle functionaliteit van een Pro-gebruiker, plus aanvullende mogelijkheden.

Heb ik Power BI Pro nodig om Power BI Premium te gebruiken?

Ja. Power BI Pro of Premium Per Gebruiker (PPU) is vereist voor het publiceren van rapporten, het delen van dashboards, het samenwerken met collega's in werkruimten en het deelnemen aan andere gerelateerde activiteiten. Met Power BI Pro hoeft geen inhoud te worden verbruikt in Premium-capaciteit.

Kunt u een scenario geven waarin Power BI Pro en Power BI Premium samenwerken om een organisatie toegang te bieden tot moderne BI?

De volgende voorbeelden laten zien hoe klanten hun wensen op het gebied van BI kunnen realiseren door te kiezen voor een combinatie van Power BI Pro en Power BI Premium.

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
Een organisatie of afdeling wil dat elke werknemer selfservice-BI heeft en met elkaar samenwerkt: dashboards delen, geïmproviseerde analyses uitvoeren en rapporten publiceren. Een organisatie of afdeling heeft een combinatie van gebruikers die selfservice-BI en samenwerking nodig hebben en gebruikers die alleen BI-inhoud hoeven te gebruiken. Een organisatie of afdeling heeft gebruikers die selfservice-BI en samenwerking nodig hebben en de vereiste om rapporten on-premises te houden. Een financiële afdeling is voorafgaand aan de publicatie van de jaarcijfers druk bezig met het analyseren van enkele grote gegevenssets en heeft hiervoor onbeperkte en afgeschermde capaciteit nodig voor het beheren van de workloads.
Oplossing:

1. Power BI Pro voor elke gebruiker

2. Bekijk de andere scenario's om de mogelijkheid Power BI Premium toe te voegen
Oplossing:

1. Power BI Pro voor gebruikers die selfservice-BI en samenwerking nodig hebben

2. Power BI Premium toevoegen om BI-inhoud te kunnen distribueren naar gebruikers die deze alleen hoeven te raadplegen
Oplossing:

1. Power BI Pro voor gebruikers die selfservice-BI en samenwerking nodig hebben

2. Power BI Premium toevoegen om rapporten on-premises te kunnen publiceren, en indien nodig naar de cloud te verplaatsen
Oplossing:

1. Power BI Pro voor elke gebruiker op de financiële afdeling

2. Voeg Power BI Premium toe voor de gereserveerde resources ( in de cloud) om uitsluitend te worden gebruikt door het financiële team, waardoor de schaal groter wordt en de prestaties verbeteren

Wat kost Power BI Premium? Hoeveel SKU's worden er beschikbaar gesteld?

Power BI Premium wordt gekocht op basis van het aantal virtuele kernen. Informatie over prijzen vindt u op de pagina met prijzen van Power BI. Meer informatie over knooppunten en virtuele kernen vindt u in dit Engelstalige document over Microsoft Power BI Premium.

Wat wordt er bedoeld met 'capaciteit'?

Een capaciteit is een hoeveelheid rekenkracht die voor uw organisatie is gereserveerd voor het gebruik van Power BI. Deze capaciteit wordt ingericht door een servicebeheerder via de Power BI Premium-beheerportal, op de pagina Capaciteitsbeheer .

Hoe wordt Power BI Premium gefactureerd?

Power BI Premium wordt maandelijks gefactureerd en de abonnementstermijn bedraagt één jaar.

Hoe kan ik Power BI Premium kopen?

Power BI Premium is beschikbaar vanuit het Microsoft 365-beheercentrum. Zie Power BI Premium kopen voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met uw Microsoft-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Is Power BI Premium beschikbaar met Office 365 E5?

Power BI Premium is beschikbaar als een invoegtoepassing voor Power BI Pro. Office 365 E5 bevat Power BI Pro. E5-klanten kunnen Premium kopen als een invoegtoepassing voor hun bestaande Pro-licenties.

Wat is Power BI Report Server? Betekent dit dat u on-premises Power BI beschikbaar maakt?

Power BI Report Server is een on-premises server die ondersteuning biedt voor de implementatie en distributie van interactieve Power BI-rapporten, en gepagineerde rapporten, volledig binnen de grenzen van de firewall van de organisatie. Power BI Report Server is beschikbaar via Power BI Premium of als een voordeel voor klanten met SQL Server Enterprise Edition met Software Assurance. Raadpleeg Licenties voor Power BI Report Server voor meer informatie over licenties. Neem voor meer gegevens contact op met uw Microsoft-vertegenwoordiger.

Met Power BI Premium kan het aantal virtuele kernen dat een organisatie inricht in de cloud ook on-premises worden geïmplementeerd met behulp van Power BI Report Server. De capaciteit hoeft niet te worden opgesplitst. Organisaties kunnen kiezen voor Power BI in de cloud, of besluiten om rapporten on-premises te houden met behulp van Power BI Report Server en in hun eigen tempo over te stappen naar de cloud.

Zie Aan de slag met Power BI Report Server voor meer informatie.