Nieuwe en geplande functies voor Power Apps

Belangrijk

Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Raadpleeg de pagina Microsoft Power Platform-productdocumentatie voor de meest recente documentatie. Raadpleeg de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365 en Microsoft Power Platform voor de meest recente releaseplannen.

In dit onderwerp worden de functies vermeld waarvoor de vrijgave is gepland vanaf oktober 2020 tot en met maart 2021. Omdat in dit onderwerp functies worden vermeld die mogelijk nog niet zijn uitgebracht, kunnen leveringstijdlijnen veranderen en wordt bepaalde verwachte functionaliteit mogelijk niet uitgebracht. Ga naar Microsoft-beleid meer informatie.

In de kolom Algemene beschikbaarheid wordt de functie in de vermelde maand geleverd. De leveringsdatum kan elke dag binnen die maand zijn. Voor uitgebrachte functies wordt de volledige datum weergegeven, inclusief de datum van uitbrengen.

Met dit vinkje ( ) wordt aangegeven welke functies zijn uitgebracht voor openbare preview of vroege toegang en voor openbare preview, vroege toegang en algemene beschikbaarheid.

Mixed reality

Met Power Apps kunnen fysieke werkstromen worden gedigitaliseerd via mixed reality en kunt u verbinding maken met de fysieke wereld via nieuwe georuimtelijke mogelijkheden, zoals kaarten.

Functie Geactiveerd voor Openbare preview Vroege toegang* Algemene beschikbaarheid
Bekijken hoe een vooraf gedefinieerde vorm past in uw ruimte in de echte wereld in mixed reality Gebruikers door beheerders, makers of analisten - - 28 maart 2021
3D-inhoud of afbeeldingen in de echte wereld weergeven met mixed reality Gebruikers door beheerders, makers of analisten - - 28 maart 2021
3D-modellen en -inhoud weergeven Gebruikers door beheerders, makers of analisten - - 28 maart 2021
Afstanden en volumes in de echte wereld meten met mixed reality Gebruikers door beheerders, makers of analisten 7 april 2020 - 28 maart 2021

Verbeteringen in Power Apps-portals

Met Power Apps-portals kunnen makers die weinig code gebruiken, mogelijkheden beschikbaar maken voor een breed extern publiek.

Functie Geactiveerd voor Openbare preview Vroege toegang* Algemene beschikbaarheid
Ondersteuning voor besturingselement voor Power Apps Component Framework in Power Apps-portals Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 31 maart 2021 - -
Web-API voor Power Apps-portals (algemene beschikbaarheid) Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch - - 31 maart 2021

Geavanceerde apps op een geharmoniseerd platform

Power Apps combineert de flexibiliteit van een leeg canvas dat verbinding kan maken met elke gegevensbron, met de kracht van uitgebreide formulieren, weergaven en dashboards die zijn gemodelleerd op basis van gegevens in Microsoft Dataverse.

Functie Geactiveerd voor Openbare preview Vroege toegang* Algemene beschikbaarheid
Microsoft Dynamics 365-app in Windows Gebruikers, automatisch - 8 februari 2021
Mobiele pushmeldingen voor modelgestuurde apps Gebruikers door beheerders, makers of analisten - - 4 oktober 2020
Belangrijke hiaten in de aanpassing van grafieken in Unified Interface oplossen Gebruikers, automatisch - 9 augustus 2020 4 oktober 2020
Verbeterde header, sitemap en appwisselfunctie in modelgestuurde apps Gebruikers, automatisch - 9 augustus 2020 4 oktober 2020
Offlinemogelijkheden voor modelgestuurde apps Gebruikers door beheerders, makers of analisten 7 september 2020 - 12 oktober 2020
Mogelijkheid om e-mails te gebruiken in mobiele app Gebruikers, automatisch - 7 september 2020 14 oktober 2020
Nieuwe, verbeterde algemene zoekervaring in modelgestuurde apps Gebruikers door beheerders, makers of analisten - - 8 november 2020
Power BI-rapport of -dashboard inschakelen als systeemdashboard voor modelgestuurde apps Gebruikers door beheerders, makers of analisten 13 september 2020 - 6 december 2020
Overgang naar Unified Interface Gebruikers, automatisch - 9 augustus 2020 8 december 2020
Informatieve kaarten toevoegen aan gemarkeerde locaties in het kaartonderdeel Gebruikers door beheerders, makers of analisten 27 oktober 2020 - 17 januari 2021
Kleuren van punaises aanpassen bij het toevoegen van een kaart Gebruikers door beheerders, makers of analisten 1 november 2020 - 17 januari 2021
Terugkerende afspraken instellen met de mobiele app Gebruikers door beheerders, makers of analisten 15 februari 2021 - 29 maart 2021

* Voor sommige functies, inclusief alle verplichte wijzigingen die van invloed zijn op gebruikers, kunt u zich aanmelden voor vroege toegang op 3 augustus 2020. Ga voor meer informatie naar Veelgestelde vragen over vroege toegang.

Beschrijving van waarden in de kolom Geactiveerd voor:

  • Gebruikers, automatisch: deze functies omvatten wijzigingen in de gebruikerservaring en worden automatisch ingeschakeld.

  • Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch: deze functies zijn bedoeld voor gebruik door beheerders, makers, marketeers of bedrijfsanalisten en worden automatisch ingeschakeld.

  • Gebruikers door beheerders, makers of analisten: deze functies moeten eerst door de beheerders, makers of bedrijfsanalisten worden ingeschakeld of geconfigureerd voordat ze beschikbaar zijn voor hun gebruikers.

Een lijst met landen of regio's waar zakelijke Dynamics 365-toepassingen beschikbaar zijn, vindt u in de Handleiding voor internationale beschikbaarheid. Ga voor meer informatie over geografische gebieden en datacentra (regio's) naar de pagina Beschikbaarheid Dynamics 365 en Microsoft Power Platform.