De hybride ervaring inschakelen

De meeste kernfunctionaliteit van verkoop en klantenservice is overgebracht naar Unified Interface. Enkele van de functies die nog niet in Unified Interface aanwezig zijn, zijn wel toegankelijk in de Unified Interface-client.

De volgende functies zijn nog niet aanwezig in Unified Interface, maar kunnen via de hybride ervaring wel als oudere dialoogvensters worden weergegeven in Unified Interface.

Opmerking

De hybride ervaring is niet beschikbaar voor on-premises versies, op mobiele apparaten of binnen Teams.

Deze functies worden ingeschakeld via een instelling in Systeeminstellingen.

  1. Ga in de web-app naar Instellingen (Instellingen.) >Geavanceerde instellingen.

  2. Selecteer Instellingen>Beheer.

  3. Selecteer Systeeminstellingen en ga naar het tabblad Algemeen.

  4. Stel Insluiten van bepaalde oudere dialoogvensters in Unified Interface-browserclient inschakelen in op Ja.

Hybride ervaring inschakelen.

Als u de hybride ervaring inschakelt, worden opdrachten weergegeven op de opdrachtbalk. Als u een account selecteert, zijn bijvoorbeeld de opdrachten Bewerken, Samenvoegen en Delen beschikbaar.

Opdrachten op opdrachtbalk.

U kunt Delen selecteren om deze account te delen met een andere gebruiker of een ander team.

Account delen.

Als u de hybride ervaring uitschakelt, zijn deze opdrachten niet beschikbaar op de opdrachtbalk.

Opdrachten niet op opdrachtbalk.

Zie ook

Unified Interface