De hulpprogramma's voor gegevensprofilering gebruiken

De hulpprogramma's voor gegevensprofilering bieden nieuwe en intuïtieve manieren om gegevens in Power Query-editor op te schonen, transformeren en begrijpen. Deze omvatten:

  • Kolomkwaliteit

  • Kolomdistributie

  • Kolomprofiel

Als u de hulpmiddelen voor gegevensprofilering wilt inschakelen, gaat u naar het tabblad Weergave op het lint. Schakel in Power Query Desktop de gewenste opties in de groep Gegevensvoorbeeld in, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Hulpprogramma's voor gegevensprofilering.

Selecteer in Power Query Online de gegevensweergave en schakel vervolgens de gewenste opties in de vervolgkeuzelijst in.

<alternatieve tekst>

Nadat u de opties hebt ingeschakeld, ziet u iets als de volgende afbeelding in Power Query-editor.

Hulpprogramma's voor gegevensprofilering ingeschakeld.

Notitie

Power Query voert deze gegevensprofilering standaard uit in de eerste 1000 rijen van uw gegevens. Als u deze wilt laten functioneren voor de hele gegevensset, selecteert u de kolomprofilering op basis van het bovenste bericht van 1000 rijen in de linkerbenedenhoek van uw editorvenster om kolomprofilering te wijzigen in Kolomprofilering op basis van de volledige gegevensset.

Kolomkwaliteit

De kolomkwaliteitsfunctie labelt waarden in rijen in vijf categorieën:

  • Geldig, weergegeven in groen.

  • Fout, weergegeven in rood.

  • Leeg, weergegeven in donkergrijs.

  • Onbekend, weergegeven in gestreept groen. Geeft aan wanneer er fouten in een kolom zijn, de kwaliteit van de resterende gegevens is onbekend.

  • Onverwachte fout, weergegeven in gestreept rood.

Deze indicatoren worden direct onder de naam van de kolom weergegeven als onderdeel van een klein staafdiagram, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Verbeterde weergave van het staafdiagram met gegevenskwaliteitsindicatoren en labels boven elke kolom in de tabel.

Het aantal records in elke kolomkwaliteitscategorie wordt ook weergegeven als percentage.

Door de muisaanwijzer op een van de kolommen te bewegen, ziet u de numerieke verdeling van de kwaliteit van waarden in de hele kolom. Als u ook de knop met het beletselteken (...) selecteert, worden enkele snelle actieknoppen geopend voor bewerkingen op de waarden.

Verdeling van de namenkolom met 701 namen geldig (100 procent), nulfouten en nul leeg, waarbij snelle actieopdrachten worden weergegeven.

Kolomdistributie

Deze functie biedt een set visuals onder de namen van de kolommen die de frequentie en verdeling van de waarden in elk van de kolommen laten zien. De gegevens in deze visualisaties worden in aflopende volgorde gesorteerd van de waarde met de hoogste frequentie.

Kolomdistributie.

Door de muisaanwijzer over de distributiegegevens in een van de kolommen te bewegen, krijgt u informatie over de algemene gegevens in de kolom (met uniek aantal en unieke waarden). U kunt ook de knop met het beletselteken selecteren en kiezen uit een menu met beschikbare bewerkingen.

Opties voor kolomdistributies.

Kolomprofiel

Deze functie biedt een uitgebreider overzicht van de gegevens in een kolom. Naast het kolomdistributiediagram bevat het een kolomstatistiekendiagram. Deze informatie wordt weergegeven onder de sectie Gegevensvoorbeeld, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Kolomprofiel.

Filteren op waarde

U kunt aan de rechterkant met het waardedistributiediagram werken en een van de balken selecteren door de muisaanwijzer over de delen van de grafiek te bewegen.

Beweeg de muisaanwijzer over de balk in het waardedistributiebalkdiagram, waarin afzonderlijke gegevens voor die staaf worden weergegeven.

Klik met de rechtermuisknop om een set beschikbare transformaties voor die waarde weer te geven.

Hiermee geeft u het snelmenu weer met beschikbare tranformaties voor één staaf in het staafdiagram voor waardedistributie.

Gegevens kopiëren

In de rechterbovenhoek van de secties kolomstatistieken en waardedistributie kunt u de knop met het beletselteken (...) selecteren om een snelmenu Kopiëren weer te geven. Selecteer deze optie om de gegevens die in een van de secties worden weergegeven, naar het klembord te kopiëren.

Kolomstatistieken kopiëren.

Groeperen op waarde

Wanneer u de knop met weglatingstekens (...) selecteert in de rechterbovenhoek van het waardedistributiediagram, kunt u naast Kopiëren ook Groeperen op selecteren. Met deze functie worden de waarden in de grafiek gegroepeerd op basis van een set beschikbare opties.

Groeperen op waardeverdeling.

In de onderstaande afbeelding ziet u een kolom met productnamen die zijn gegroepeerd op tekstlengte. Nadat de waarden in de grafiek zijn gegroepeerd, kunt u communiceren met afzonderlijke waarden in de grafiek, zoals beschreven in Filter by value.

Nieuw staafdiagram met de verdeling van de tekstlengte van winkelnamen in de kolom Namen van de tabel.