Date.StartOfWeek

Syntaxis

Date.StartOfWeek(dateTime as any, optional firstDayOfWeek as nullable number) as any

Info

Retourneert het begin van de week met dateTime. dateTime moet een date, datetimeof datetimezone waarde zijn.

Voorbeeld 1

Zoek het begin van de week voor dinsdag 11 oktober 2011.

Gebruik

Date.StartOfWeek(#datetime(2011, 10, 11, 8, 10, 32))

Uitvoer

// Sunday, October 9th, 2011
#datetime(2011, 10, 9, 0, 0, 0)

Voorbeeld 2

Zoek het begin van de week voor dinsdag 11 oktober 2011, met maandag als begin van de week.

Gebruik

Date.StartOfWeek(#datetime(2011, 10, 11, 8, 10, 32), Day.Monday)

Uitvoer

// Monday, October 10th, 2011
#datetime(2011, 10, 10, 0, 0, 0)