Date.Year

Date.Year(dateTime as any) as nullable number

Info

Retourneert het jaaronderdeel van de opgegeven datetime waarde. dateTime

Voorbeeld 1

Zoek het jaar in #datetime(2011, 12, 31, 9, 15, 36).

Gebruik

Date.Year(#datetime(2011, 12, 31, 9, 15, 36))

Uitvoer

2011