DateTime.Time

Syntaxis

DateTime.Time(dateTime as any) as nullable time

Info

Retourneert het tijdgedeelte van de opgegeven datum/tijd-waarde, dateTime.

Voorbeeld 1

Zoek de tijdwaarde van #datetime(2010, 12, 31, 11, 56, 02).

Gebruik

DateTime.Time(#datetime(2010, 12, 31, 11, 56, 02))

Uitvoer

#time(11, 56, 2)