DateTimeZone.UtcNow

Syntaxis

DateTimeZone.UtcNow() as datetimezone

Info

Retourneert de huidige datum en tijd in UTC (de GMT-tijdzone).

Voorbeeld 1

De huidige datum/tijd & ophalen in UTC.

Gebruik

DateTimeZone.UtcNow()

Uitvoer

#datetimezone(2011, 8, 16, 23, 34, 37.745, 0, 0)