Delen via


Aan de slag met Azure PowerShell

Azure PowerShell is ontwikkeld om Azure-resources te beheren vanaf de opdrachtregel. Gebruik Azure PowerShell als u geautomatiseerde hulpprogramma's wilt maken die gebruikmaken van het Azure Resource Manager-model. U kunt dit in uw browser proberen met de Azure Cloud Shell of PowerShell installeren op uw lokale computer.

Dit artikel helpt u op weg met het gebruik van Azure PowerShell en leert u wat de belangrijkste concepten zijn die eraan ten grondslag liggen.

Installeren of uitvoeren in Azure Cloud Shell

De eenvoudigste manier om aan de slag te gaan met Azure PowerShell is door het gebruik ervan uit te proberen in een Azure Cloud Shell-omgeving. Om aan de slag te gaan met Cloud Shell raadpleegt u Quickstart voor PowerShell in Azure Cloud Shell. Voor Cloud Shell wordt PowerShell uitgevoerd in een Linux-container, dus Windows-specifieke functionaliteit is niet beschikbaar.

Wanneer u klaar bent om Azure PowerShell te installeren op uw lokale computer, volgt u de instructies om de Azure PowerShell-module te installeren.

Aanmelden bij Azure

Meld u interactief aan met de cmdlet Connect-AzAccount. Sla deze stap over als u Cloud Shell gebruikt. Uw Azure Cloud Shell-sessie is al geverifieerd voor de omgeving, het abonnement en de tenant waarmee de Cloud Shell-sessie is gestart.

Connect-AzAccount

Azure-cloudservices bieden omgevingen die compatibel zijn met regionale wetgeving voor gegevensverwerking. Gebruik de Environment parameter voor accounts in een regionale cloud om u aan te melden. Haal de naam van de omgeving voor uw regio op met behulp van de cmdlet Get-AzEnvironment. Als u zich bijvoorbeeld wilt aanmelden bij Azure China 21Vianet gebruikt u:

Connect-AzAccount -Environment AzureChinaCloud

Vanaf Az PowerShell-moduleversie 5.0.0 wordt Connect-AzAccount standaard een interactieve aanmeldingsprompt op basis van een browser weergegeven. U kunt de parameter UseDeviceAuthentication specificeren om een tokentekenreeks te ontvangen die eerder standaard was voor PowerShell-versie 6 en hoger.

Na het aanmelden wordt er informatie weergegeven over welk Azure-abonnement actief is. Als u meerdere Azure-abonnementen in uw account hebt en een ander wilt selecteren, kunt u de beschikbare abonnementen ophalen met Get-AzSubscription en de cmdlet Set-AzContext gebruiken om een abonnements-id in te stellen. Voor meer informatie over het beheren van uw Azure-abonnementen in Azure PowerShell, raadpleegt u Meerdere Azure-abonnementen gebruiken.

Wanneer u bent aangemeld, kunt u de Azure PowerShell-cmdlets gebruiken om toegang te krijgen tot de resources in uw abonnement en deze te beheren. Zie voor meer informatie over het aanmeldproces en de verificatiemethoden Aanmelden met Azure PowerShell.

Opdrachten zoeken

Azure PowerShell-cmdlets volgen een standaard naamconventie voor PowerShell, namelijk Verb-Noun. Het werkwoord beschrijft de actie (zoals New, Get, Set, Remove) en het zelfstandig naamwoord beschrijft het resourcetype (zoals AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway). Zelfstandige naamwoorden in Azure PowerShell beginnen altijd met het voorvoegsel Az. Zie voor de volledige lijst met standaardbewerkingen het artikel Approved verbs for PowerShell Commands (Goedgekeurde werkwoorden voor PowerShell-opdrachten).

Als u de beschikbare zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en Azure PowerShell-modules kent, is het makkelijker om opdrachten te zoeken met de cmdlet Get-Command. Om bijvoorbeeld te zoeken naar alle VM-gerelateerde opdrachten die gebruikmaken van het werkwoord Get, gebruikt u:

Get-Command -Verb Get -Noun AzVM* -Module Az.Compute

Om het makkelijker te maken veelgebruikte opdrachten te vinden, vindt u in deze tabel het resourcetype, de bijbehorende Azure PowerShell-module en het voorvoegsel voor het zelfstandig naamwoord voor gebruik met Get-Command:

Brontype Azure PowerShell-module Voorvoegsel zelfstandig naamwoord
Resourcegroep Az.Resources AzResourceGroup
Virtuele machines Az.Compute AzVM
Opslagaccounts Az.Storage AzStorageAccount
Sleutelkluis Az.KeyVault AzKeyVault
Webtoepassingen Az.Websites AzWebApp
SQL-databases Az.Sql AzSqlDatabase

Raadpleeg voor een volledige lijst met Azure PowerShell-modules de lijst met Azure PowerShell-modules die wordt gehost op GitHub.

Gegevensverzameling

Met Azure PowerShell worden standaard telemetriegegevens verzameld. Microsoft voegt verzamelde gegevens samen om gebruikspatronen te identificeren, om algemene problemen te identificeren en om de ervaring met Azure PowerShell te verbeteren. Microsoft Azure PowerShell verzamelt geen privé- of persoonsgegevens. De gebruiksgegevens helpen bijvoorbeeld problemen op te sporen, zoals cmdlets die vaak mislukken, en helpen prioriteit te bepalen in ons werk.

Hoewel we de inzichten van deze gegevens waarderen, begrijpen we ook dat niet iedereen gebruiksgegevens wil verzenden. U kunt gegevensverzameling uitschakelen met de cmdlet Disable-AzDataCollection. U kunt ook onze privacyverklaring lezen voor meer informatie.

De basis van Azure PowerShell onder de knie krijgen met quickstarts en zelfstudies

Als u aan de slag wilt met Azure PowerShell, kunt u een uitgebreide zelfstudie volgen om virtuele machines te leren instellen en hier query's op uit te voeren.

Er zijn ook Azure PowerShell-quickstarts voor andere populaire Azure-services:

Volgende stappen