Azure PowerShell migreren van AzureRM naar Az

Let op

De AzureRM PowerShell-module wordt op 29 februari 2024 buiten gebruik gesteld. Zie Azure PowerShell migreren van AzureRM naar Az voor meer informatie.

Buitengebruikstelling geeft aan dat de AzureRM PowerShell-module wordt afgeschaft en vervolgens wordt beëindigd om ondersteuning te ontvangen. Hoewel dit niet inherent betekent dat de module niet meer functioneert, zal het gebruik ervan na 29 februari 2024 naar eigen goeddunken en risico van de gebruiker zijn, omdat deze niet meer wordt onderhouden of bijgewerkt.

Bepalen of u de AzureRM PowerShell-module gebruikt

Gebruik de volgende opdracht om te bepalen of de AzureRM PowerShell-module is geïnstalleerd:

Get-Module -Name AzureRM -ListAvailable

U kunt ook een zoekopdracht in volledige tekst uitvoeren voor uw scripts voor het patroon *-AzureRM* om te bepalen of een van deze scripts gebruikmaakt van de AzureRM PowerShell-module.

Upgrade uitvoeren naar de Az PowerShell-module

Scripts die zijn geschreven voor de AzureRM-cmdlets werken niet automatisch met Az. De toolkit voor migratie van AzureRM naar Az is ontwikkeld om de overgang gemakkelijker te maken. Migreren naar een nieuwe opdrachtset is nooit fijn, maar in dit artikel helpen we u aan de slag met de overgang naar de Az PowerShell-module. Zie Introductie van de nieuwe Az-module van Azure PowerShell voor meer informatie over waarom de Az-module voor PowerShell is gemaakt.

De namen van de nieuwe cmdlets zijn zodanig ontworpen dat u ze gemakkelijk kunt onthouden. In plaats van AzureRm of Azure gebruikt u Az in cmdlet-namen. De oude cmdlet New-AzureRMVm wordt nu bijvoorbeeld New-AzVm. Migratie is echter meer dan vertrouwd raken met de nieuwe cmdlet-namen. er zijn namelijk hernoemde modules, parameters en andere belangrijke wijzigingen.

Voor de volledige lijst met belangrijke wijzigingen tussen AzureRM en Az raadpleegt u Alle wijzigingen tussen AzureRM en Az.

Zorg ervoor dat bestaande scripts werken met de nieuwste AzureRM-versie

Voordat u migratiestappen uitvoert, moet u bepalen welke versies van AzureRM op uw systeem zijn geïnstalleerd. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat scripts al worden uitgevoerd in de nieuwste versie en u laten weten welke versies van AzureRM moeten worden verwijderd.

Voer het volgende voorbeeld uit om te bepalen welke versies van AzureRM u hebt geïnstalleerd:

Get-Module -Name AzureRM -ListAvailable -All

De nieuwste beschikbare versie van AzureRM is 6.13.2. Als u deze versie niet hebt geïnstalleerd, hebben uw bestaande scripts mogelijk extra aanpassingen nodig om met de Az-module te werken, aanvullend op wat in dit artikel en in de lijst met belangrijke wijzigingen is beschreven.

Als uw scripts niet werken met AzureRM 6.13.2, werkt u ze bij volgens de migratiehandleiding van AzureRM 5.x naar 6.x. Als u een eerdere versie van de AzureRM-module gebruikt, zijn er voor elke belangrijke versie migratiehandleidingen beschikbaar.

Deze aanbevolen optie minimaliseert de inspanning die nodig is om AzureRM-scripts te migreren naar Az.

Met de AzureRM naar AZ Migration Toolkit kunt u een plan genereren om te bepalen welke wijzigingen op uw scripts worden uitgevoerd voordat u wijzigingen aanbrengt en voordat u de AZ Power shell-module installeert.

Met de quickstart PowerShell-scripts automatisch migreren van AzureRM naar de Az-module voor PowerShell gaat u door het hele proces om PowerShell-scripts automatisch bij te werken van AzureRM naar de Az PowerShell-module.

Optie 2: Compatibiliteitsmodus gebruiken met Enable-AzureRmAlias

De Az-module beschikt over een compatibiliteitsmodus waarmee u bestaande scripts kunt gebruiken terwijl u bijwerkt naar de nieuwe syntax. Met de cmdlet Enable-AzureRmAlias wordt compatibiliteit via aliassen ingeschakeld. In deze modus kunt u bestaande scripts gebruiken met minimale beperking, terwijl u naar een volledige migratie naar Az toewerkt. Standaard worden in Enable-AzureRmAlias alleen compatibiliteitsaliassen voor de huidige PowerShell-sessie ingeschakeld. Gebruik de parameter Scope om compatibiliteitsaliassen persistent te maken tussen PowerShell-sessies. Zie de naslagdocumentatie voor Enable-AzureRmAlias voor meer informatie.

Belangrijk

Hoewel de cmdlet-namen aliassen zijn, kunnen er nog steeds nieuwe (of hernoemde) parameters of gewijzigde retourwaarden voor de Az-cmdlets zijn. Verwacht niet dat het inschakelen van aliassen voor de migratie voor u zorgt. Zie de volledige lijst met wijzigingen die fouten veroorzaken om te zien waar uw scripts mogelijk moeten worden bijgewerkt.

Ondersteuning voor Enable-AzureRmAlias wordt niet afgeschaft met de afschaffing van de AzureRM PowerShell-module.

Volgende stappen