Wat is Azure PowerShell?

Azure PowerShell is een set cmdlets om Azure-resources rechtstreeks vanuit PowerShell te beheren. Azure PowerShell is ontworpen om eenvoudig mee aan de slag te gaan en onder de knie te krijgen, maar het biedt ook krachtige automatiseringsfuncties.

De Az PowerShell-module

Belangrijk

De Az PowerShell-module is de aanbevolen PowerShell-module voor het beheren van Azure-resources op alle platforms.

De Az PowerShell-module is gebaseerd op .NET Standard en werkt met PowerShell 7.2 of hoger op alle platforms, waaronder Windows, Linux en macOS. Het is ook compatibel met Windows PowerShell 5.1.

Notitie

PowerShell 7.2 of hoger is de aanbevolen versie van PowerShell voor gebruik met de Az PowerShell-module op alle platforms.

U kunt de Az PowerShell-module lokaal installeren in Windows, Linux en macOS. Het kan ook worden gebruikt vanuit een browser via Azure Cloud Shell of in een Docker-container. Zie de Documentatie voor Azure PowerShell voor meer informatie.

Verificatie

Azure PowerShell ondersteunt meerdere verificatiemethoden. Zie Aanmelden met Azure PowerShell voor gedetailleerde informatie over verificatie bij Azure vanuit de Az PowerShell-module.

Moduleontwerp

De Az PowerShell-module is een wrappermodule voor Azure-servicegerelateerde PowerShell-modules, meestal één module per Azure-service, zoals Az.Network voor Azure-netwerkservices en Az.AKS voor Azure Kubernetes Service.

Met de cmdlets in de Az PowerShell-module worden REST-aanroepen naar de Azure API gemaakt. Belangrijke wijzigingen in de Az PowerShell-module zijn beperkt tot twee keer per jaar. Veel belangrijke wijzigingen op API-niveau worden verwerkt in de cmdlets om te voorkomen dat er sprake is van een wijziging die fouten veroorzaken.

De Az PowerShell-module bevat cmdlets voor het uitvoeren van besturingsvlak- en gegevensvlakbewerkingen in Azure. U gebruikt het besturingsvlak om resources in uw abonnement te beheren. U gebruikt het gegevensvlak om mogelijkheden te gebruiken die beschikbaar worden gesteld door uw exemplaar van een resourcetype. Zie het Azure-besturingsvlak en het gegevensvlak voor meer informatie.

Uitvoerobjecten

De cmdlets in de Az PowerShell-module produceren .NET-objecten. Net als bij elke PowerShell-opdracht die uitvoer produceert, kunnen de cmdlets in de Az PowerShell-module worden doorgesluisd naar de Get-Member-cmdlet om te bepalen welk type object wordt geproduceerd, samen met een lijst met de beschikbare eigenschappen en methoden. Zie De query-uitvoer van Azure PowerShell en de uitvoer van de Azure PowerShell-cmdlet formatteren voor meer informatie.

Andere modules

De AzureAD- en MSOnline PowerShell-modules maken geen deel uit van de Az PowerShell-module. Zie de documentatie voor Azure Active Directory PowerShell voor Graph voor meer informatie over deze modules.

Verouderde Azure PowerShell-modules

De AzureRM PowerShell-module

Let op

De AzureRM PowerShell-module wordt op 29 februari 2024 buiten gebruik gesteld. Zie Azure PowerShell migreren van AzureRM naar Az voor meer informatie.

Buitengebruikstelling geeft aan dat de AzureRM PowerShell-module wordt afgeschaft en vervolgens wordt beëindigd om ondersteuning te ontvangen. Hoewel dit niet inherent betekent dat de module niet meer functioneert, zal het gebruik ervan na 29 februari 2024 naar eigen goeddunken en risico van de gebruiker zijn, omdat deze niet meer wordt onderhouden of bijgewerkt.

De AzureRM PowerShell-module wordt niet meer aanbevolen omdat afschaffing is aangekondigd, nieuwe functies worden niet meer toegevoegd en het is niet platformoverschrijdend. Zie Overzicht van de AzureRM PowerShell-module voor meer informatie.

De Azure PowerShell-module

Belangrijk

De cmdlets in de Azure PowerShell-module zijn bedoeld voor het beheren van verouderde Azure-resources die gebruikmaken van Service Management-API's.

Sommige cmdlets in de Azure PowerShell-module zijn afgeschaft en andere zijn afgeschaft voor nieuwe klanten met buitengebruikstelling aangekondigd voor bestaande klanten, zoals vermeld op hun bijbehorende referentiedocumentatiepagina's. Zie Overzicht van de Azure PowerShell Service Management-module voor meer informatie