Enable-AzureRmAlias

Hiermee schakelt u AzureRm-voorvoegselaliassen in voor Az-modules.

Syntax

Enable-AzureRmAlias
   [-Scope <String>]
   [-Module <String[]>]
   [-PassThru]
   [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]

Description

Hiermee schakelt u AzureRm-voorvoegselaliassen in voor Az-modules. Als -Module is opgegeven, hebben alleen de vermelde modules aliassen ingeschakeld. Anders zijn alle AzureRm-aliassen ingeschakeld.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Enable-AzureRmAlias

Hiermee schakelt u alle AzureRm-voorvoegsels voor de huidige PowerShell-sessie in.

Voorbeeld 2

Enable-AzureRmAlias -Module Az.Accounts -Scope CurrentUser

Hiermee schakelt u AzureRm-aliassen in voor de Az.Accounts-module voor zowel het huidige proces als voor de huidige gebruiker.

Parameters

-Confirm

Hiermee wordt u gevraagd om bevestiging voordat u de cmdlet uitvoert.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-DefaultProfile

De referenties, accounts, tenants en abonnementen die worden gebruikt voor communicatie met Azure.

Type:IAzureContextContainer
Aliases:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Module

Geeft aan voor welke modules aliassen moeten worden ingeschakeld. Als er geen modules zijn opgegeven, is de standaardwaarde alle modules.

Type:String[]
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-PassThru

Indien opgegeven, retourneert de cmdlet alle aliassen ingeschakeld

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Scope

Hiermee wordt aangegeven waarvoor bereikaliassen moeten worden ingeschakeld. De standaardwaarde is 'Lokaal'

Type:String
Accepted values:Local, Process, CurrentUser, LocalMachine
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Hiermee wordt weergegeven wat er zou gebeuren als u de cmdlet uitvoert. De cmdlet wordt niet uitgevoerd.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

None

Uitvoerwaarden

String