Delen via


Remove-AzResourceGroup

Hiermee verwijdert u een resourcegroep.

Syntaxis

Remove-AzResourceGroup
   [-Name] <String>
   [-Force]
   [-AsJob]
   [-ApiVersion <String>]
   [-Pre]
   [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-AzResourceGroup
   -Id <String>
   [-Force]
   [-AsJob]
   [-ApiVersion <String>]
   [-Pre]
   [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]

Description

Met de cmdlet Remove-AzResourceGroup worden een Azure-resourcegroep en de bijbehorende resources uit het huidige abonnement verwijderd. Als u een resource wilt verwijderen, maar de resourcegroep wilt verlaten, gebruikt u de cmdlet Remove-AzResource.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Een resourcegroep verwijderen

Remove-AzResourceGroup -Name "ContosoRG01"

Met deze opdracht wordt de resourcegroep ContosoRG01 uit het abonnement verwijderd. De cmdlet vraagt u om bevestiging en retourneert geen uitvoer.

Voorbeeld 2: Een resourcegroep verwijderen zonder bevestiging

Get-AzResourceGroup -Name "ContosoRG01" | Remove-AzResourceGroup -Force

Met deze opdracht wordt de cmdlet Get-AzResourceGroup gebruikt om de resourcegroep ContosoRG01 op te halen en door te geven aan Remove-AzResourceGroup met behulp van de pijplijnoperator. De parameter Force onderdrukt de bevestigingsprompt.

Voorbeeld 3: Alle resourcegroepen verwijderen

Get-AzResourceGroup | Remove-AzResourceGroup

Met deze opdracht wordt de cmdlet Get-AzResourceGroup gebruikt om alle resourcegroepen op te halen en deze vervolgens door te geven aan Remove-AzResourceGroup met behulp van de pijplijnoperator.

Parameters

-ApiVersion

Hiermee geeft u de API-versie op die wordt ondersteund door de resourceprovider. U kunt een andere versie opgeven dan de standaardversie.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-AsJob

Cmdlet op de achtergrond uitvoeren

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-Confirm

Hiermee wordt u gevraagd om bevestiging voordat u de cmdlet uitvoert.

Type:SwitchParameter
Aliassen:cf
Position:Named
Default value:False
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-DefaultProfile

De referenties, het account, de tenant en het abonnement dat wordt gebruikt voor communicatie met Azure

Type:IAzureContextContainer
Aliassen:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-Force

Hiermee dwingt u de opdracht uit te voeren zonder dat u om bevestiging van de gebruiker wordt gevraagd.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-Id

Hiermee geeft u de id van de resourcegroep die moet worden verwijderd. Jokertekens zijn niet toegestaan.

Type:String
Aliassen:ResourceGroupId, ResourceId
Position:Named
Default value:None
Vereist:True
Pijplijninvoer accepteren:True
Jokertekens accepteren:False

-Name

Hiermee geeft u de namen van resourcegroepen die moeten worden verwijderd. Jokertekens zijn niet toegestaan.

Type:String
Aliassen:ResourceGroupName
Position:0
Default value:None
Vereist:True
Pijplijninvoer accepteren:True
Jokertekens accepteren:False

-Pre

Hiermee wordt aangegeven dat deze cmdlet api-versies van de voorlopige versie beschouwt wanneer deze automatisch bepaalt welke versie moet worden gebruikt.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-WhatIf

Hiermee wordt weergegeven wat er zou gebeuren als u de cmdlet uitvoert. De cmdlet wordt niet uitgevoerd.

Type:SwitchParameter
Aliassen:wi
Position:Named
Default value:False
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

Invoerwaarden

String

Uitvoerwaarden

Boolean