Delen via


about_CimSession

Korte beschrijving

Beschrijft een CimSession-object en het verschil tussen CIM-sessies en PowerShell-sessies.

Lange beschrijving

Deze informatie is alleen van toepassing op PowerShell die wordt uitgevoerd in Windows.

Een CIM-sessie (Common Information Model) is een object aan de clientzijde dat een verbinding met een lokale computer of een externe computer vertegenwoordigt. U kunt CIM-sessies gebruiken als alternatief voor PowerShell-sessies (PSSessions). Beide benaderingen hebben voordelen.

U kunt de New-CimSession cmdlet op een Windows-computer gebruiken om een CIM-sessie te maken die informatie bevat over een verbinding, zoals computernaam, het protocol dat wordt gebruikt voor de verbinding, sessie-id en exemplaar-id.

Nadat u een CimSession-object hebt gemaakt dat informatie opgeeft die nodig is om een verbinding tot stand te brengen, wordt de verbinding niet onmiddellijk tot stand gebracht. Wanneer een cmdlet gebruikmaakt van de CIM-sessie, maakt PowerShell verbinding met de opgegeven computer en wordt de verbinding beƫindigd wanneer de cmdlet is voltooid.

Als u een PSSession maakt in plaats van een CIM-sessie te gebruiken, valideert PowerShell de verbindingsinstellingen en wordt de verbinding tot stand gebracht en onderhouden. Als u CIM-sessies gebruikt, opent PowerShell pas een netwerkverbinding als dat nodig is. Zie about_PSSessions voor meer informatie over PowerShell-sessies.

Wanneer gebruikt u een CIM-sessie

Alleen cmdlets die werken met een WMI-provider (Windows Management Instrumentation) of CIM via WS-Man accepteren CIM-sessies. Gebruik PSSessions voor andere cmdlets.

Wanneer u een CIM-sessie gebruikt, voert PowerShell de cmdlet uit op de lokale client. Er wordt verbinding gemaakt met de WMI-provider met behulp van de CIM-sessie. Voor de doelcomputer is geen PowerShell of zelfs geen versie van het Windows-besturingssysteem vereist.

Een cmdlet wordt daarentegen uitgevoerd met behulp van een PSSession-uitvoering op de doelcomputer. Hiervoor is PowerShell vereist op het doelsysteem. Bovendien stuurt de cmdlet gegevens terug naar de lokale computer. PowerShell beheert de gegevens die via de verbinding worden verzonden en houdt de grootte binnen de limieten die zijn ingesteld door Windows Remote Management (WinRM). CIM-sessies leggen de WinRM-limieten niet op.

CDXML-cmdlets gebruiken

CdXML-cmdlets (Cmdlet Definition XML) op basis van CIM kunnen worden geschreven om elke WMI-provider te gebruiken. Alle WMI-providers gebruiken CimSession-objecten . Zie CDXML-definitie en termen voor meer informatie over CDXML.

CDXML-cmdlets hebben een automatische CimSession-parameter die een matrix van CimSession-objecten kan aannemen. PowerShell beperkt standaard het aantal gelijktijdige CIM-Verbinding maken ionen tot 15. Deze limiet kan worden overschreven door CDXML-cmdlets die het ThrottleLimit implementeren. Zie de documentatie voor afzonderlijke cmdlets voor meer informatie over het ThrottleLimit.

Zie ook