Delen via


Out-Null

Hiermee verbergt u de uitvoer in plaats van de pijplijn omlaag te verzenden of weer te geven.

Syntax

Out-Null
   [-InputObject <PSObject>]
   [<CommonParameters>]

Description

De Out-Null uitvoer wordt door de cmdlet verzonden naar NULL, waardoor deze uit de pijplijn wordt verwijderd en wordt voorkomen dat de uitvoer op het scherm wordt weergegeven.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Uitvoer verwijderen

Get-ChildItem | Out-Null

Met deze opdracht worden items opgehaald in de huidige locatie/map, maar de uitvoer wordt niet doorgegeven via de pijplijn en wordt niet weergegeven op de opdrachtregel. Dit is handig voor het verbergen van uitvoer die u niet nodig hebt.

Parameters

-InputObject

Hiermee geeft u het object dat moet worden verzonden naar NULL (verwijderd uit de pijplijn). Voer een variabele in die de objecten bevat of typ een opdracht of expressie waarmee de objecten worden opgehaald.

Type:PSObject
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

PSObject

U kunt elk object doorsluisen naar deze cmdlet.

Uitvoerwaarden

None

Deze cmdlet retourneert geen uitvoer.

Notities

  • De cmdlets die het Out-werkwoord (de Out-cmdlets) bevatten, hebben geen parameters voor namen of bestandspaden. Als u gegevens wilt verzenden naar een Out-cmdlet , gebruikt u een pijplijnoperator (|) om de uitvoer van een PowerShell-opdracht naar de cmdlet te verzenden. U kunt ook gegevens opslaan in een variabele en de parameter InputObject gebruiken om de gegevens door te geven aan de cmdlet. Zie voor meer informatie de voorbeelden.
  • Out-Null retourneert geen uitvoerobjecten. Als u de uitvoer van Out-Null de Get-Member-cmdlet doorgeeft, Get-Member rapporteert u dat er geen objecten zijn opgegeven.