Microsoft.PowerShell.SecretManagement

De PowerShell SecretManagement-module biedt een handige manier voor een gebruiker om geheimen op te slaan en op te halen. De geheimen worden opgeslagen in secretmanagement-extensiekluizen. Een extensiekluis is een PowerShell-module die is geregistreerd bij SecretManagement en vijf modulefuncties exporteert die vereist zijn voor SecretManagement. In een extensiekluis kunnen geheimen lokaal of extern worden opgeslagen. Extensiekluizen worden geregistreerd in de huidige aangemelde gebruikerscontext en zijn alleen beschikbaar voor die gebruiker.

Notitie

Deze module wordt ondersteund onder traditionele Microsoft-ondersteuningsovereenkomsten, waaronder betaalde ondersteuning, Microsoft Enterprise Agreements en Microsoft Software Assurance. U kunt ook betalen voor ondersteuning voor PowerShell door een ondersteuningsaanvraag in te dienen voor uw probleem. Meld problemen in de bronopslagplaats met behulp van de knop Dit product in de sectie Feedback onderaan de pagina.

Microsoft.PowerShell.SecretManagement

Get-Secret

Finds and returns a secret by name from registered vaults.

Get-SecretInfo

Finds and returns metadata information about secrets in registered vaults.

Get-SecretVault

Finds and returns registered vault information.

Register-SecretVault

Registers a SecretManagement extension vault module for the current user.

Remove-Secret

Removes a secret from a specified registered extension vault.

Set-Secret

Adds a secret to a SecretManagement registered vault.

Set-SecretInfo

Adds or replaces additional secret metadata to a secret currently stored in a vault.

Set-SecretVaultDefault

Sets the provided vault name as the default vault for the current user.

Test-SecretVault

Runs an extension vault self test.

Unregister-SecretVault

Un-registers an extension vault from SecretManagement for the current user.