Delen via


Get-PowerBIEncryptionKey

Haalt de versleutelingssleutel voor de tenant op.

Syntax

Get-PowerBIEncryptionKey []

Description

Haalt de versleutelingssleutel op die wordt toegevoegd door de tenantbeheerder voor de organisatie.

Voordat u deze opdracht uitvoert, moet u zich aanmelden met Connect-PowerBIServiceAccount. Voor deze cmdlet moet de aanroepende gebruiker een tenantbeheerder van de Power BI-service zijn.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

PS C:\> Get-PowerBIEncryptionKey

Invoerwaarden

None

Uitvoerwaarden

System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Microsoft.PowerBI.Common.Api.Encryption.EncryptionKey, Microsoft.PowerBI.Common.Api, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]