Delen via


Een nieuw databaselogboekitem wordt niet weergegeven in het raster Databaselogboek instellen zoals verwacht in Microsoft Dynamics AX 2009

Dit artikel bevat de stappen om ervoor te zorgen dat een nieuw databaselogboekitem wordt weergegeven zoals verwacht in het raster Databaselogboek instellen in Microsoft Dynamics AX 2009.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics AX 2009
Origineel KB-nummer: 968457

Symptomen

U maakt een databaselogboekitem in Microsoft Dynamics AX 2009. Het zojuist gemaakte item Databaselogboekregistratie wordt echter niet weergegeven in het raster Databaselogboek instellen zoals verwacht.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de configuratiesleutel elektronische handtekening van Life Science in Production Series I is uitgeschakeld.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de configuratiesleutel Elektronische handtekening life science in te schakelen. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Selecteer Beheer, vouw Setup uit, vouw Systeem uit en selecteer vervolgens Configuratie.
  2. Vouw Productiereeks I uit.
  3. Schakel het selectievakje Elektronische handtekening voor life science in.
  4. Selecteer Toepassen.
  5. Selecteer OK wanneer u wordt gevraagd om te synchroniseren.
  6. Selecteer OK.