Delen via


Fout 'Het Kerberos-subsysteem heeft een fout opgetreden, de naam van het SQL Server exemplaar moet hetzelfde zijn als de computernaam' tijdens de installatie van Microsoft Dynamics CRM

Dit artikel helpt u bij het oplossen van het probleem waarbij de fout Het Kerberos-subsysteem een fout heeft opgetreden: De naam van het SQL Server exemplaar moet hetzelfde zijn als de computernaam.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics CRM 2011
Origineel KB-nummer: 2841195

Symptomen

Bij de installatie van Microsoft Dynamics CRM 2011-server kan de volgende fout optreden:

De naam van het SQL Server exemplaar moet hetzelfde zijn als de computernaam.

Oorzaak

De naam van de Microsoft SQL Server-machine is gewijzigd nadat de Microsoft SQL Server is geïnstalleerd

Oplossing

Gebruik de onderstaande stappen om het foutbericht op te lossen:

 1. Selecteer op de Microsoft SQL-server Start en open SQL Server Management Studio.

 2. Maak verbinding met de server en het exemplaar dat de Microsoft Dynamics CRM databases bevat.

 3. Selecteer Nieuwe query op de werkbalk.

 4. Voer de twee regels hieronder in en selecteer vervolgens de knop Uitvoeren op de werkbalk

  Select @@SERVERNAME
  
  Select * from sysservers
  
 5. Als u de resultaten bekijkt, komt dit niet overeen.

 6. Wis de vorige regels en voer de onderstaande regel in. U moet de <servername> vervangen door de naam in de kolom svrname uit stap 4.

  sp_dropserver '<servername>'
  
 7. Wis de vorige regel en voer de onderstaande regel in. U moet de <servername> vervangen door de waarde van de select @@servername uit stap 4.

  sp_addserver '<servername>', 'local'
  
 8. Voer de twee regels hieronder in en selecteer vervolgens de knop Uitvoeren op de werkbalk:

  sp_helpserver
  
  select @@servername
  
 9. Start de SQL Server Service voor dit exemplaar van SQL voor het laatst opnieuw.