Delen via


De knop CRM voor Outlook wordt weergegeven na de installatie van updatepakket 7 voor Microsoft Dynamics CRM 2011

U installeert Updatepakket 7 voor Microsoft Dynamics 2011 en vervolgens ziet u de knop CRM voor Outlook downloaden bovenaan de Microsoft Dynamics CRM webclient. De knop is een extra manier om Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook te installeren. Het zorgt ervoor dat u de juiste installatiebestanden krijgt en biedt u een snellere implementatiemethode als u geen hulpprogramma's zoals SMS of GPO gebruikt.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics CRM 2011
Origineel KB-nummer: 2004601

Wanneer u de knop CRM voor Outlook selecteert, wordt de ClientInstaller.exe die zich in de map _root op de Dynamics CRM-toepassingsserver bevindt, gestart. De ClientInstaller.exe wordt toegevoegd met de installatie van updatepakket 7. Hiermee wordt de installatie gestart en wordt ook het downloaden van de rest van het installatiepakket van de Microsoft-downloadsite gestart. Vervolgens kunt u doorgaan met de installatie.

Opmerking

De implementatiehandleiding voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volledige stappen voor het installeren van Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook.

Zodra Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook is geïnstalleerd, moet u de configuratiewizard starten. Voer een van de volgende methoden uit om de configuratiewizard te starten:

 • Start Microsoft Office Outlook en de configuratiewizard wordt automatisch gestart.
 • Selecteer Start, selecteer Alle programma's, selecteer Microsoft Dynamics CRM 2011 en selecteer Configuratiewizard.

De configuratiewizard controleert of de clientcomputer een Default_Client_Config.xml-bestand heeft in de map C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM. Als het Default_Client_Config.xml-bestand daar bestaat, wordt dat XML-bestand gebruikt voor de configuratie. Als het Default_Client_Config.xml-bestand daar niet bestaat, worden de standaardwaarden gebruikt en is invoer vereist voor de server-URL en de organisatie waarmee verbinding kan worden gemaakt.

Opmerking

Meer informatie over het maken van dit configuratiebestand vindt u in hoofdstuk 7 van de installatiehandleiding in de implementatiehandleiding.

Hier volgt een voorbeeld van het Default_Client_Config.xml-bestand:

<CRMConfiguration>
  <Client>
    <ServerUrl Type="OnPremise" ShowUser="True"> https://crmdiscoveryservice/MSCRMServices</ServerUrl>
    <ExtranetServerUrl>https://PathToExternalDiscoveryService</ExtranetServerUrl>
    <Organization>OrganizationName</Organization>
    <CEIP option="True|False" />
    <Database Reuseexisting="True | False"/> 
  </Client>
</CRMConfiguration>

Voer de volgende stappen uit om het installatiepakket te downloaden van een lokale netwerkshare in plaats van de Microsoft Download-site:

 1. Selecteer op elk van de clientcomputers Start, selecteer Uitvoeren en typ Regedit en selecteer OK.

 2. Zoek de volgende registersubsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MSCRMClient

 3. Klik met de rechtermuisknop op MSCRMClient, selecteer Nieuw en selecteer vervolgens Tekenreekswaarde.

 4. Geef de nieuwe sleutel InstallerUrlde naam .

 5. Klik met de rechtermuisknop op InstallerUrlWijzigen en typ het pad naar de netwerkshare.

  Voorbeeld: \\crmoutlookshare\client\CRMV4.0-I386-Client-ENU.exe

Voer de volgende stappen uit om de knop CRM voor Outlook uit te schakelen:

 1. Start de Microsoft Dynamics CRM webtoepassing.
 2. Selecteer Instellingen, selecteer vervolgens Beheer en selecteer vervolgens Systeeminstellingen.
 3. Wijzig op het tabblad Outlook de Outlook-client die wordt geadverteerd aan gebruikers in de berichtenbalk in Nee.