Delen via


De tekstkleur wijzigen van de niet-beschikbare items in de schermen in Microsoft Dynamics SL

In dit artikel wordt beschreven hoe u de tekstkleur wijzigt van de niet-beschikbare items op de schermen in Microsoft Dynamics SL. Op sommige beeldschermen is de standaardkleur die wordt gebruikt om de tekst van de niet-beschikbare items weer te geven, zeer licht en moeilijk te zien.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics SL 2011
Origineel KB-nummer: 924632

Belangrijk

Dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Zorg ervoor dat u een back-up van het register maakt voordat u deze wijzigt. Zorg dat u weet hoe u het register wilt herstellen als er een probleem optreedt. Raadpleeg Een back-up maken van en het herstellen van het register in Windows voor meer informatie over het maken van een back-up van het register, het herstellen en wijzigen van het register.

De tekstkleur van de niet-beschikbare items wijzigen

Waarschuwing

Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is op eigen risico.

Voer de volgende stappen uit om de tekstkleur van de niet-beschikbare items op de schermen te wijzigen:

  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regediten klik vervolgens op OK.
  2. Vouw HKEY_CURRENT_USER uit, vouw Configuratiescherm uit en klik vervolgens op Kleuren.
  3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op GrayText en klik vervolgens op Wijzigen.
  4. Wijzig de waarde in het vak Waardegegevens . Als u bijvoorbeeld de kleur van de niet-beschikbare items wilt wijzigen van grijs in blauw, typt u 0 0 255.
  5. Sluit de Register-editor af.
  6. Klik met de rechtermuisknop op het Microsoft Windows-bureaublad en klik vervolgens op Eigenschappen.
  7. Klik op het tabblad Vormgeving .
  8. Selecteer in het vak Windows en knoppen de optie Klassieke Windows-stijl en klik vervolgens op Toepassen.
  9. Start de computer opnieuw op.

Opmerking

Deze instelling is van invloed op de tekstkleur van de niet-beschikbare items in alle programma's.