Share via


Het systeem loopt vast wanneer u een ongeldige controlebatch probeert te verwijderen

Dit artikel biedt een oplossing voor een probleem waarbij het systeem vastloopt wanneer u een ongeldige controlebatch probeert te verwijderen.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 2
Origineel KB-nummer: 3049880

Symptomen

U opent Void Check Entry (03.040.00). Vervolgens probeert u een niet-uitgebrachte ongeldige controlebatch te verwijderen. Wanneer u het doet, loopt het systeem vast.

Oplossing

Voer de volgende SQL-instructie uit in SQL Server Management Studio:

alter Proc Batch_Mod_Rlsed @parm1 varchar ( 10), @parm2 varchar ( 2) as
    Select * from Batch with (nolock)
      where BatNbr = @parm1
       and Module = @parm2
         and Rlsed = 1 and status<>'V'