PyTorchConfiguration Klas

Vertegenwoordigt configuratie-informatie voor gedistribueerde PyTorch-taken.

Deze klasse wordt gebruikt in de RunConfiguration klasse.

Overname
azureml._base_sdk_common.abstract_run_config_element._AbstractRunConfigElement
PyTorchConfiguration

Constructor

PyTorchConfiguration(communication_backend='Nccl', process_count=None, node_count=1)

Parameters

communication_backend
str
standaardwaarde: Nccl

Communicatieback-end die moet worden gebruikt voor gedistribueerde PyTorch-training. Ondersteunde back-ends zijn Nccl en Gloo. De standaardwaarde is 'Nccl'.

process_count
int
standaardwaarde: None

Het totale aantal processen dat moet worden gestart voor de taak. Standaard wordt de waarde ingesteld op de node_count.

node_count
int
standaardwaarde: 1

Het aantal knooppunten dat moet worden gebruikt voor de taak.