Delen via


Azure Digital Twins REST API-naslaginformatie

Dit is de referentiedocumentatie voor de Azure Digital Twins REST API's.

De besturingsvlak-API's worden gebruikt voor het beheren van uw Azure Digital Twins-exemplaar als geheel, zodat ze betrekking hebben op bewerkingen zoals het maken of verwijderen van uw hele exemplaar. U gebruikt deze ook om eindpunten te maken en te verwijderen.

De gegevensvlak-API's worden gebruikt voor het beheren van de elementen in uw Azure Digital Twins-exemplaar, zoals modellen en tweelingen. Ze hebben betrekking op bewerkingen zoals maken, verwijderen, bijwerken en lijsten (exacte bewerkingen verschillen per onderwerp).

Lees meer

Ga naar de documentatie van Azure Digital Twins voor meer informatie over deze concepten en over het werken met Azure Digital Twins.