Naslaginformatie over DE REST API voor Machine Learning

Met de Azure Machine Learning REST API's kunt u clients ontwikkelen die REST-aanroepen gebruiken om met de service te werken.

Zie ook

Meer informatie over deze service: