Delen via


Twins - DigitalTwins Delete

Hiermee verwijdert u een digitale dubbel. Alle relaties die naar de digitale dubbel verwijzen, moeten al zijn verwijderd. Statuscodes:

 • 204 Geen inhoud
 • 400 Ongeldige aanvraag
  • InvalidArgument: de id van de digitale dubbel is ongeldig.
  • RelationshipsNotDeleted: de digitale dubbel bevat relaties.
 • 404 Niet gevonden
  • DigitalTwinNotFound - De digitale dubbel is niet gevonden.
 • 412 Voorwaarde is mislukt
  • PreconditionFailed: de voorwaardecontrole (If-Match of If-None-Match) is mislukt.
DELETE https://digitaltwins-hostname/digitaltwins/{id}?api-version=2023-10-31

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
id
path True

string

De id van de digitale dubbel. De id is uniek binnen de service en hoofdlettergevoelig.

api-version
query True

string

De aangevraagde API-versie.

Aanvraagkoptekst

Name Vereist Type Description
If-Match

string

Voer de bewerking alleen uit als de etag van de entiteit overeenkomt met een van de opgegeven etags of * is opgegeven.

traceparent

string

Identificeert de aanvraag in een gedistribueerd traceringssysteem.

tracestate

string

Biedt leverancierspecifieke traceringsidentificatie-informatie en is een aanvulling op traceerouder.

Antwoorden

Name Type Description
204 No Content

Geslaagd

Other Status Codes

ErrorResponse

Standaardantwoord.

Headers

x-ms-error-code: string

Beveiliging

oauth2

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?resource=0b07f429-9f4b-4714-9392-cc5e8e80c8b0

Voorbeelden

Delete a digital twin

Sample Request

DELETE https://digitaltwins-hostname/digitaltwins/myTwinId?api-version=2023-10-31

Sample Response

Definities

Name Description
Error

Foutdefinitie.

ErrorResponse

Foutreactie.

InnerError

Een specifiekere foutbeschrijving dan is opgegeven door de betreffende fout.

Error

Foutdefinitie.

Name Type Description
code

string

Servicespecifieke foutcode die fungeert als de substatus voor de HTTP-foutcode.

details

Error[]

Details van interne fouten.

innererror

InnerError

Een object met specifiekere informatie dan het huidige object over de fout.

message

string

Een door mensen leesbare weergave van de fout.

ErrorResponse

Foutreactie.

Name Type Description
error

Error

De foutdetails.

InnerError

Een specifiekere foutbeschrijving dan is opgegeven door de betreffende fout.

Name Type Description
code

string

Een specifiekere foutcode dan is opgegeven door de betreffende fout.

innererror

InnerError

Een object met specifiekere informatie dan het huidige object over de fout.