Delen via


Data - Retrieve Classes

Hiermee haalt u de lijst met klassen en hun eigenschappen op.

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/scomClasses

Aanvraagbody

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml", "application/x-www-form-urlencoded"

Name Type Description
criteria

string

Geef de criteria op om te zoeken

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

ScopeDataResponse

OK. De lijst met klassen en hun eigenschappen is opgehaald.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

RetrieveClasses

Sample Request

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/scomClasses

[
 "DisplayName LIKE '%.net windows%'"
]

Sample Response

{
 "scopeDatas": [
  {
   "id": "c9dff298-d539-ee41-fc32-f7ba1b42f95e",
   "displayName": ".NET Windows Service",
   "className": "Microsoft.SystemCenter.ApplicationMonitoring.Library!Microsoft.SystemCenter.ApplicationMonitoring.Net.NTServiceComponent",
   "path": null,
   "fullName": null
  }
 ]
}

Definities

Name Description
ScopeData
ScopeDataResponse

ScopeData

Name Type Description
className

string

Klassenaam

displayName

string

Weergavenaam

fullName

string

Volledige naam

id

string

Id

path

string

Pad

ScopeDataResponse

Name Type Description
scopeDatas

ScopeData[]

Bereikgegevens