Delen via


Data - Retrieve Classes For Object

Hiermee worden klassen voor het object opgehaald.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/classesForObject/{objectId}

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
objectId
path True

string

De id van het object waarvan de klasse moet worden opgehaald.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

TableDataResponse

OK. Klassen voor object zijn opgehaald

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

RetrieveClassesForObject

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/classesForObject/E71CFB14-E8F9-ECE8-8743-0C458A9F1C3A

Sample Response

{
 "tableColumns": [
  {
   "field": "id",
   "header": "Id",
   "type": null,
   "hidden": true
  },
  {
   "field": "displayname",
   "header": "Name",
   "type": null,
   "hidden": false
  }
 ],
 "rows": [
  {
   "id": "cd1461ed-b230-f49d-c2a2-bb33edd8e7cf",
   "displayname": "Test Lab"
  }
 ]
}

Definities

Name Description
TableColumn
TableDataResponse

TableColumn

Name Type Description
field

string

Naam van de kolom

header

string

Koptekst van de kolom

hidden

boolean

Is de kolom verborgen

type

string

Type van de kolom

TableDataResponse

Name Type Description
rows

object[]

Tabelrijen met gegevens

tableColumns

TableColumn[]

Tabelkolommen met gegevens