Delen via


Data - Retrieve Group Data

Hiermee worden gegevens gegroepeerd op basis van de opgegeven criteria.

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/scomGroups

Aanvraagbody

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml", "application/x-www-form-urlencoded"

Name Type Description
criteria

string

criteria voor zoeken

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

ScopeDataResponse

OK. Groepen zijn opgehaald op basis van de opgegeven criteria.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

RetrieveGroupData

Sample Request

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/scomGroups

[
 "DisplayName LIKE '%All Windows Computers%'"
]

Sample Response

{
 "scopeDatas": [
  {
   "id": "3c8ac4f3-475e-44dd-4163-8a97af363705",
   "displayName": "All Windows Computers",
   "className": "All Windows Computers",
   "path": null,
   "fullName": "Microsoft.SystemCenter.AllComputersGroup"
  }
 ]
}

Definities

Name Description
ScopeData
ScopeDataResponse

ScopeData

Name Type Description
className

string

Klassenaam

displayName

string

Weergavenaam

fullName

string

Volledige naam

id

string

Id

path

string

Pad

ScopeDataResponse

Name Type Description
scopeDatas

ScopeData[]

Bereikgegevens