Delen via


Data - Retrieve Object Data

Hiermee worden objecten opgehaald op basis van de opgegeven criteria.

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/scomObjects

Aanvraagbody

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml", "application/x-www-form-urlencoded"

Name Type Description
criteria

string

Geef de criteria op om te zoeken.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

ScopeDataResponse

OK. Objecten zijn opgehaald op basis van de opgegeven criteria.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

RetrieveSCOMObjects

Sample Request

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/scomObjects

[
 "DisplayName LIKE '%unix%'"
]

Sample Response

{
 "scopeDatas": [
  {
   "id": "dfc9175d-c0bc-4166-7e0a-0f40c4d4fc6e",
   "displayName": "UNIX/Linux Computer Group",
   "className": "UNIX/Linux Computer Group",
   "path": null,
   "fullName": "Microsoft.Unix.ComputerGroup"
  }
 ]
}

Definities

Name Description
ScopeData
ScopeDataResponse

ScopeData

Name Type Description
className

string

Klassenaam

displayName

string

Weergavenaam

fullName

string

Volledige naam

id

string

Id

path

string

Pad

ScopeDataResponse

Name Type Description
scopeDatas

ScopeData[]

Bereikgegevens