Delen via


Monitoring - Retrieve Dashboards For Object

Hiermee worden dashboards voor objecten opgehaald op basis van de host.

GET http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/dashboardsForObject/{hostName}?scomObjectId={scomObjectId}

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
hostName
path True

string

hostnaam zoals DrilldownSCOMAlert

scomObjectId
query True

string

Geef de object-id op

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

ComponentResponse[]

OK. De dashboards voor een object zijn opgehaald.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

Monitoring_RetrieveDashboardsForObject

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/dashboardsForObject/DrilldownSCOMAlert?scomObjectId=3ef57959-542f-471e-8046-66423f70377e

Sample Response

[
 {
  "id": "e714789c-787d-da0f-7282-6be465adbce7",
  "name": "Alert details",
  "description": null,
  "mpId": "4c5b598e-3bd7-6420-7c31-0aac5cbea1a9",
  "componentType": "DrilldownSCOMAlert",
  "config": ""
 }
]

Definities

ComponentResponse

Name Type Description
componentType

string

Onderdeeltype

config

string

configuratie

description

string

Beschrijving van onderdeel

id

string

Id

mpId

string

MP-id van onderdeel

name

string

Naam onderdeel