Delen via


Service Fabric REST API's

Service Fabric is een platform voor gedistribueerde systemen waarmee u eenvoudig schaalbare en betrouwbare microservices kunt verpakken, implementeren en beheren.

Azure Service Fabric Mesh is een volledig beheerde service, waarmee ontwikkelaars microservicetoepassingen kunnen bouwen en implementeren zonder dat ze een infrastructuur hoeven te beheren.

Hier volgen de belangrijkste REST API-categorieën:

  • Met Service Fabric Mesh Resource Manager API's kunt u microservicetoepassingen beheren die zijn geïmplementeerd in de Azure Service Fabric Mesh-omgeving via management.azure.com.

  • Met Service Fabric Resource Manager-API's kunt u het Service Fabric-cluster in Azure beheren via management.azure.com.

  • Met Service Fabric-client-API's kunt u microservicetoepassingen in een Service Fabric-cluster beheren via het beheereindpunt. Bijvoorbeeld mycluster.westus.cloudapp.azure.com.

Service Fabric Mesh Resource Manager API's

Met Service Fabric Mesh Resource Manager-API's kunt u microservicetoepassingen in Azure maken en beheren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de infrastructuur die dit mogelijk maakt.

De nieuwste versie van Service Fabric Mesh Resource Manager API's is 2018-07-01-preview.

Service Fabric Resource Manager API's

Met Service Fabric Resource Manager API's kunt u Service Fabric-clusters maken en beheren in Azure. Een Service Fabric-cluster is een met het netwerk verbonden reeks virtuele of fysieke machines waarop uw microservices worden geïmplementeerd en beheerd.

De nieuwste versie van Service Fabric Resource Manager API's is 2018-02-01.

Hieronder volgen enkele van de andere ondersteunde versies.

Service Fabric-client-API's

Met Service Fabric-client-API's kunt u microservicetoepassingen in een Service Fabric-cluster beheren via het beheereindpunt. Deze API's worden geleverd door Service Fabric-runtime. Deze API's worden ondersteund op Service Fabric-clusters die worden uitgevoerd in elke omgeving (in Azure, on-premises of in een andere cloud).

De nieuwste versie van Service Fabric Client-API's is 8.1.