Delen via


Automatisch schalentrigger

Beschrijft de trigger voor het uitvoeren van een automatische schaalbewerking.

Overname

'AutoScalingTrigger' is het basistype van het polymorfe typemodel. De eigenschap 'soort' is de discriminator voor de afgeleide typen. De waarde van de eigenschap 'soort' bepaalt de geserialiseerde inhoud op de draad (een van de volgende afgeleide typen). De volgende tabel bevat de waarde van de Kind eigenschap en het bijbehorende afgeleide type dat deze vertegenwoordigt.

Afgeleide typen

Soort Afgeleid type
AverageLoad AverageLoadScalingTrigger