Delen via


BackupScheduleFrequencyType enum

type: tekenreeks

Beschrijft de frequentie waarmee het back-upschema op basis van tijd moet worden uitgevoerd.

Mogelijke waarden zijn:

  • Invalid - Geeft een ongeldig frequentietype voor het back-upschema aan. Alle Service Fabric-opsommingen hebben het ongeldige type.
  • Daily - Geeft aan dat het back-upschema op basis van tijd wordt herhaald met een dagelijkse frequentie.
  • Weekly - Geeft aan dat het back-upschema op basis van tijd wordt herhaald met een wekelijkse frequentie.