Delen via


NodeUpgradePhase enum

type: tekenreeks

De status van het upgradeknooppunt.

Mogelijke waarden zijn:

  • Invalid - Geeft aan dat de upgradestatus ongeldig is. Alle Service Fabric-opsommingen hebben het ongeldige type. De waarde is nul.
  • PreUpgradeSafetyCheck - De upgrade is nog niet gestart vanwege wachtende veiligheidscontroles. De waarde is 1
  • Upgrading - De upgrade wordt uitgevoerd. De waarde is 2
  • PostUpgradeSafetyCheck - De upgrade is voltooid en er worden veiligheidscontroles na de upgrade uitgevoerd. De waarde is 3