Delen via


WaitForPrimarySwapSafetyCheck

Veiligheidscontrole die wacht tot de primaire replica uit het knooppunt is verplaatst voordat een upgrade wordt gestart om ervoor te zorgen dat de primaire replica voor de partitie beschikbaar is.

Eigenschappen

Naam Type Vereist
PartitionId tekenreeks (uuid) Nee

PartitionId

Type: tekenreeks (uuid)
Vereist: Nee

Id van de partitie die de veiligheidscontrole ondergaat.