De voorkeurskoptekst instellen voor het beheren van antwoord echo bij het invoegen van bewerkingen

Standaard retourneren de bewerkingen Tabel maken en Entiteit invoegen een nettolading van een antwoord die de gegevens in de aanvraagbody weerspreekt. Voor versie 2013-08-15 en hoger van de opslagservices en OData-gegevensservice versie 3.0 is het mogelijk om de echo van de antwoordtekst weg te laten door de Prefer header in te stellen op return-no-content. Als de Prefer header is ingesteld return-no-contentop, reageert de service met statuscode 204 (No Content) en antwoordheader Preference-Applied:``return-no-content.

U kunt de Prefer header return-contentook instellen op, wat het standaardgedrag biedt voor het retourneren van de nettolading van het antwoord. In dit geval reageert de service met statuscode 201 (Created) en antwoordheader Preference-Applied:``return-content.

Als er geen Prefer header is opgegeven, reageert de service met statuscode 201 (Created) zonder de Preference-Applied header in het antwoord.

Zie de documentatie voor de OData Prefer-header voor meer informatie.

Zie ook

De OData Data Service-versieheaders instellen
Concepten van Table Service