Delen via


Abonnement

Met de Azure-abonnements-API's kunt u uw abonnementen programmatisch maken en beheren. De API's ondersteunen momenteel abonnementen die worden gefactureerd aan een Enterprise Agreement of een Microsoft-klantovereenkomst factureringsrekening. Zie Uw factureringsrekeningen weergeven in de Azure Portal voor meer informatie over factureringsrekeningen.

Ondersteunde abonnementstypen

Zie ook