Aflevering

Leesbegrip van machine

Machine Reading Comprehension (MRC) gaat over het beantwoorden van een query over een bepaalde contextalinea.

Met behulp van een nieuwe neurale netwerkarchitectuur met de naam Reasoning Network (ReasoNet) konden Microsoft-onderzoekers het deductieproces van menselijke lezers nabootsen. Met een vraag in gedachten, lezen ReasoNets een document herhaaldelijk, telkens wanneer ze zich richten op verschillende delen van het document totdat een bevredigend antwoord wordt gevonden of gevormd.